Surface treatment

Surface treatment

Aluminium är ett vackert material som kan ytbehandlas på olika sätt. Vi erbjuder Nordens bredaste ytbehandlingsprogram.

Anodising

Anodisering är den starkaste ytbehandling som finns för aluminiumprofiler. Det är en elektrolytisk process i vilken ett oxidskikt byggs upp.

Powder coating

Lackering erbjuder ett obegränsat färgval med mycket god kulöröverensstämmelse. RAL och NCS-S skalorna erbjuder ett stort antal kulörer.