Kestävän kehityksen lasijulkisivut

Kestävän kehityksen lasijulkisivut

22.3.2019

Kestävän kehityksen lasijulkisivut

Kestävän kehityksen lasijulkisivut – avaintekijä rakentamisen kiertotaloudessa

Kestävä kehitys on muuttunut trendistä kultaiseksi säännöksi elämällemme tällä planeetalla. Kyse on elämisestä siten, että kykenemme hankkimaan sen mitä tarvitsemme aiheuttamatta haittaa muille, luonnolle tai ympäristölle. Kestävän kehityksen hyväksi toimimisessa on kyse siitä, että tyydytämme tarpeemme estämättä tulevia sukupolvia saamasta omia tarpeitaan tyydytetyiksi. Nykyään rakennusala vastaa maailmanlaajuisesti suuresta osasta päästöjä, samoin energian ja resurssien kulutuksesta. Sanomattakin on selvää, että tämän alan toimilla on ratkaiseva merkitys ympäristölle. Tämän takia rakennusalan kestävyyden arvioimiseksi on luotu erilaisia standardeja, jotka perustuvat elinkaariarviointiin (Life Cycle Assessment, LCA). [1]

Rakennuksen hiilijalanjälki arvioidaan elinkaariarvioinneilla, joissa otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaari raaka-ainetuotannosta ja rakentamisesta toiminnan ja ylläpidon kautta purkamiseen, kierrätykseen ja loppujätteen hallintaan. Rakennuskomponenttien ympäristöprofiilin dokumentoinnissa käytetään ympäristöselosteita (Environmental Product Declarations, EPDs). Lasijulkisivut kuuluvat tähän.

Kestävän kehityksen lasi- ja alumiinijulkisivut

Paljon on muuttunut 60–70 vuodessa siitä, kun alumiinia alettiin käyttää julkisivuissa.  Suurin muutos on tapahtunut, kun eristyskykyä on parannettu käyttämällä lämpöeristeitä alumiiniprofiileissa ja korkean eristystason lasia. Nykyään on saatavana profiileja, jotka täyttävät passiivitalostandardin (U-arvo 0,8), ja lasi yltää vielä matalampiin arvoihin, jopa alle 0,5 W/m2K. Näin vähennetään lämpöhävikkiä ja minimoidaan rakennuksen lämmitykseen tarvittavan energian määrä. Integroimalla julkisivuihin lisää teknologiaa, kuten automaattiset kaihtimet, sermit ja elektrokromaattinen lasi, rakennukset saadaan reagoimaan ulkoisiin tekijöihin, ja sisäolosuhteita voi parantaa ehkäisemällä häikäisyä ja vähentämällä ilmastoinnin tarvetta. Alumiini-lasijulkisivujen käyttöikä on pitkä, eivätkä ne heikkene ajan myötä. Lisäksi niiden ylläpito vaatii vähemmän energiaa ja luo alhaisemmat hiilipäästöt. Alumiini on erittäin säänkestävää, ja se parantaa julkisivun laatua ja lujuutta.

Samalla kun tiivis julkisivu auttaa minimoimaan energiakustannukset, lasin kyvyt päästää sisään luonnonvaloa ja tarjota ulkonäkymiä ovat elintärkeitä tekijöitä rakennuksessa olevien ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Lasijulkisivut luovat avoimuuden tuntua. Tämä on erittäin tärkeää nykyajan ihmisille, joista useimmat viettävät sisätiloissa yli 90 prosenttia ajastaan. Raportissa ”10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder” (10 laatuperiaatetta kestävän kehityksen mukaisille rakennuksille ja alueille), jonka laati Bygg21 Norjan paikallishallinto- ja modernisointiministeriölle vuonna 2018, yhdessä kymmenestä periaatteesta korostetaan, kuinka tärkeää on pääsy luonnonvalon ja ulkonäkymien äärelle – se edistää terveyttä, hyvinvointia, oppimiskykyä ja tuottavuutta. Hyvät valaistusolot perustuvat päivänvalon ja keinovalon väliselle vuorovaikutukselle. Rajoitettu ja riittämätön pääsy luonnonvaloon voi vaikuttaa negatiivisesti rakennuksessa oleilevien terveyteen. Lisäksi ulkoisten näkymien ja ulkoisen näkyvyyden välillä on ero. Ulkoinen näkymä merkitsee sitä, että on mahdollisuus katsoa ulos rakennuksesta tai suljetulta alueelta ja saada yleisvaikutelma ympäristöstään. Rakennus, joka tarjoaa näkymiä kasvillisuudesta, luonnosta tai vihreistä alueista, on parempi ihmisten terveydelle kuin sellainen, joka ei tarjoa. Aiemmin oli vaarallista laatia suuria aukkoja rakennuksen julkisivuun käyttämällä lasia ja alumiinia. Nykyisten alumiiniprofiilien kantavuus on parempi, mikä mahdollistaa julkisivuissa suuremmat lasipaneelit ja -pinnat.

Alumiini vihreänä materiaalina

Alumiinin kysyntä kasvaa nopeammin kuin minkään muun metallin maailmassa. Tämä on pääosin sen keveyden ja lujuuden ansiota. Kysyntää kasvattaa erityisesti kuljetussektorin tarve lisätä polttoainetehokkuutta ja vähentää energiankulutusta kevyemmillä autoilla, junilla ja rekoilla. Lisäksi alumiini on avainasemassa nollaenergiarakennuksissa, aurinkosovelluksissa ja ruokakuljetuksissa, kun pyritään vähentämään energiankulutusta. Alumiini ei vaadi paljon ylläpitoa, se ei syövy normaaliolosuhteissa ja sen elinkaari on pitkä.

Alumiiniseokset ja ympäristöystävällinen tuotanto

Alumiiniseos on alumiinin ja yhden tai useamman muun metallin seos. Hydro tuottaa seoksia, kun pyritään parantamaan tiettyihin tarkoituksiin materiaaliominaisuuksia, kuten lujuutta, kiiltoa tai muokattavuutta. Yleisimpiä alumiiniseoksissa käytettäviä seosalkuaineita ovat magnesium, pii, mangaani, sinkki ja kupari. Ikkuna-, ovi- ja julkisivuprofiilit valmistetaan kuumentamalla alumiinitanko 500 °C:een ja puristamalla se valmiin profiilin muotoisen suulakkeen läpi. Oikealla seoksella ja oikeanlaisella lämpökäsittelyllä profiileja voidaan tuottaa lukemattomiin eri sovelluksiin. [2]

On vain harvoja metalleja, joiden elinkaari on kuin alumiinin. Alumiini on korroosionkestävää, ja sitä voi kierrättää yhä uudelleen ja uudelleen murto-osalla siitä energiasta, joka tarvitaan primaarimetallin tuottamiseen. Juuri tämä tekee alumiinista niin ainutlaatuisen rakennusmateriaalin. Noin 75 % kaikesta koskaan valmistetusta alumiinista on yhä käytössä. Primaarialumiinin valmistukseen vaaditaan paljon energiaa, mutta Hydro käyttää uusiutuvaa energiaa ja modernia teknologiaa tuottaakseen alumiinia puhtaimmalla mahdollisella tavalla. Sapan emoyhtiö Hydro avasi vuonna 1963 vesivoimaan perustuvan ensimmäisen tuotantolaitoksensa Karmøyn saarelle Norjan Rogalandissa. Se merkitsi alkua Hydron matkalle maailman johtavaksi kestävän alumiinituotannon yritykseksi. Nykyään yrityksellä on yli 20 vesivoimalaitosta eri puolilla Norjaa. Nämä laitokset tuottavat vuosittain noin 10 terawattituntia puhdasta ja uusiutuvaa energiaa Hydron alumiinintuotantoon.[3]

>Lue lisää Hydrosta täällä

Kestävät lasijulkisivut, joissa 75 % kierrätettyä kuluttajajätettä

Kierrätysalumiinin kysyntä rakennusmateriaaleissa on lisääntynyt samaa vauhtia kuin tietoisuus kestävästä kehityksestä ja rakennusten ympäristöjalanjäljestä. Hydro on ensimmäinen alumiinintuottaja, joka tarjoaa Hydro CIRCAL -tuoteryhmässään sertifioidusti vähintään 75 % kierrätettyä kuluttajajätettä sisältävää ensiluokkaista kierrätysalumiinia. Hydron hiilijalanjälki on 75 % pienempi kuin primaarialumiinin tuotannossa Euroopassa keskimäärin ja lähes 90 % pienempi kuin koko maaliman keskiarvo. Alan edistyneimmän lajitteluteknologian ansiosta Hydro kykenee tarjoamaan markkinoiden kierrätetyintä sisältöä. Alumiinin uudelleensulatus uusiin sovelluksiin vaatii vain 5 % siitä energiasta, joka vaaditaan primaarialumiinin tuotantoon. Mitä suurempi on kierrätetyn sisällön osuus, sitä pienempi on hiilijalanjälki. Tämä tuotantoprosessi on täysin seurattavissa, ja tuotteen sertifioi riippumaton kolmas osapuoli (DNV GL).  

Joulukuun 1. päivästä lähtien Sapa tarjoaa markkinoille Sapa 4150 -lasijulkisivun Hydro Circal 75R -tuoteryhmässä auttaen näin pienentämään rakennusten hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti.

Pienen hiilijalanjäljen alumiiniovet ja -ikkunat

Hydro REDUXA tarjoaa vähähiilistä alumiinia käyttämällä vesivoiman kaltaisia uusiutuvia energianlähteitä. Näin Hydro pienentää hiilijalanjälkeä alumiinikiloa kohti alle neljännekseen maailmanlaajuisesta keskiarvosta. Tuloksena on alumiini, jolla on yksi maailman pienimmistä hiilijalanjäljistä: 4,0 kilogrammaa hiilidioksidia valmistettua alumiinikilogrammaa kohti. Tämä on noin 50 % pienempi määrä kuin primaarialumiinin tuotannossa Euroopassa keskimäärin ja lähes 80 % pienempi kuin koko maaliman keskiarvo. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Sapa 2086 -ovet ja 1086-ikkunat julkistetaan Pohjoismaiden, Puolan ja Baltian markkinoilla.

Kestäviä lasijulkisivuja ympäristösertifioiduissa rakennuksissa

Rakentamisen kestävän kehityksen varmistamiseksi on olemassa monia eri tapoja ja ympäristösertifikaatteja. BREEAM on laajalti käytössä Euroopassa, LEED puolestaan muilla mantereilla, erityisesti Yhdysvalloissa ja Aasiassa, ja DGNB on käytössä Saksassa. Norjan vihreän rakentamisen liiton mukaan BREEAM on maailman vanhin (1990) ja Euroopan johtava rakentamisen ympäristösertifiointityökalu. Tällä työkalulla pisteytetään rakennusmateriaaleja useassa eri kategoriassa, ja valmistajan on saavutettava sellainen kokonaistulos, joka mahtuu suunniteltuun BREEAM-tuloskehykseen. Lasijulkisivuilla voi olla positiivinen vaikutus useassa eri kategoriassa, kuten dokumentointi, terveys ja sisätilaympäristö, energia ja materiaalit (jotka voi dokumentoida sellaisilla työkaluilla kuin EPD:t, ECOProduct, Pohjoismainen joutsenmerkki jne.)

[1] https://www.standard.no/fagomrader/bygg-anlegg-og-eiendom/barekraftige-byggverk/

[2] https://www.hydro.com/no-NO/om-aluminium/hvorfor-aluminium/

[3] https://www.hydro.com/no-NO/om-aluminium/fornybar-kraft-og-aluminium/