Mikä erottaa palo-oven tavallisesta ovesta?

30.6.2020

Mikä erottaa palo-oven tavallisesta ovesta?

Mikä sitten oikeastaan erottaa palo-oven tavallisesta ovesta? On esimerkiksi turhaa asentaa palonsuojalasi tavalliseen oveen ja kuvitella, että niin tekemällä siitä tulee palo-ovi. Oven on täytettävä erinäisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset määritetään erilaisissa luokituksissa.

Eri paloluokkiin kuuluvat ovet

Palo-ovien ominaisuuksia luokitellaan monilla eri tavoilla. Kunkin luokituksen avulla määritetään ovien ominaisuudet savutiiviyden, eristävyyden sekä palonkestävyysajan, yleensä 30, 60, 90 ja 120, perusteella. Luvuilla ilmaistaan se aika minuutteina, joka oven tulee hidastaa paloa, ennen kuin tuli läpäisee oven.

Seuraavat lasit eivät ole palonkestäviä:

  • Float-lasi
  • Laminoitu lasi
  • Karkaistu lasi

Liekkien leviämisen estävä ovi

Palo-oven ja tavallisen oven välinen suurin ero piilee siinä, että palo-ovi kestää äärimmäisiä lämpötiloja. Palo-ovemme on valmistettu alumiinista, metallista, jonka sulamispiste on noin 660 astetta. Sen palamaan syttyminen edellyttäisi noin 900–1 000 celsiusasteen lämpötilaa. Siksi palo-ovessa on oltava palonkestävän palonsuojalasin lisäksi ylimääräisiä vahvistuksia.

Palo-oven ylimääräiset vahvistukset

Tulipalon syttyessä ja korkeassa lämpötilassa profiilit laajenevat ja alumiini sulaa nopeasti eli vain 10 minuutissa. Jotta palo-ovi pysyisi paikoillaan ja estäisi liekkien leviämistä esimerkiksi El 60 -paloluokan mukaisesti, se on varmistettu ylimääräisillä vahvistuksilla, joiden ansiosta se kestää tulelle altistumista jäljellä olevien 50 minuutin ajan:

  • Palonsuojalasit varmistetaan teräsklipseillä.
  • Ovi varmistetaan takareunastaan niin, ettei se putoa pois karmista.
  • Oven paikoillaan pysyminen varmistetaan oven yläreunasta ovilehdestä karmin sisään menevillä tapeilla.

Estää lämpövuodot

Tässä lukkorungon takapuolelle on asennettu palopeite. Profiilien kammioiden eristämiseen käytetään eri tyyppisiä materiaaleja:

  • El 30 -paloluokan palo-ovessa käytetään profiilien eristeenä kivivillaa.
  • El 60 -paloluokan palo-ovessa käytetään puristettua palstop-materiaalia, jolla on profiilien sisällä jäähdyttävä vaikutus.

Lukkorunko on oven heikko kohta. Sen lisäksi, että profiilin tässä osassa ei ole tilaa paloeristeelle, siinä on myös paljon metallia. Lukkorunko on nimittäin valmistettu metallista, ja metalli johtaa lämpöä tehokkaasti. Tästä syystä Sapan palo-ovissa on olennaisia yksityiskohtia, joista voidaan mainita esimerkiksi lukkorungon takapuolelle asennettu paloa hidastava peite.

Palo-ovien testaus

Nykyään on saatavana valtava valikoima erilaisia palo-ovia. On syytä huomata, että palo-ovia myydään usein täydellisinä ovina ja ovirakenteina, joihin sisältyvät ovenkarmit ja oven paikoillaan pysymisen varmistavat lisävarusteet. Näin voidaan varmistua siitä, että oven palonkestävyys vastaa ilmoitettua, koska ovisarja on testattu kokonaisratkaisuna.

Palo-ovien valmistajien edellytetään lain mukaan osoittavan toteen, että palo-ovet toimivat vaatimusten mukaisesti ja niin kuin niiden on väitetty toimivan. Tämä tapahtuu yleensä riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamilla testeillä. Tällainen testi tehdään asentamalla ovisarja sopivan rakennusosan sisään. Sen jälkeen varsinainen palotesti suoritetaan sen seikan selvittämiseksi, kuinka pitkään tuote kestää paloa. Tämä testi todistaa nimenomaan kyseessä olevan ovisarjan rakenteen.

Palo-oven ulkonäkö ja tarkoitus ovat samanlaiset kuin muiden päivittäisessä käytössä olevien ovien. Jos tulipalo kuitenkin syttyisi, palo-ovi suorittaa ensisijaisen tehtävänsä eli suojelee ihmishenkiä ja tulipalon kohteeksi joutunutta rakennusta sekä muita lähistöllä sijaitsevia rakennuksia.