Tämä sinun on syytä tietää palo-ovien testauksesta

11.9.2020

Tämä sinun on syytä tietää palo-ovien testauksesta

Branddörrar ska bidra till att förhindra spridning av rök och eld och säkerställa nödutgångar i byggnader. Dörrarna måste tillverkas, monteras och underhållas korrekt för att ge det nödvändiga skyddet. Branddörrar måste genomgå en serie tester för att uppfylla gällande krav.

Testade mot allmänna standarder

Idag lyder branddörrar helt eller delvis under krav om branddokumentation genom CE-märkningen. Brandkonstruktioner klassificeras enligt produktstandarden EN 14351-1.

Det finns två kategorier av brandtekniska egenskaper som är viktiga att testa:

Byggelementets brandmotstånd
Materialens egenskaper vid påverkan av brand

Brandmotstånd klassificeras enligt beteckningen E, integritet som beskriver produktens brandmotstånd, ochI för isoleringsegenskaper, som beskriver temperaturökningen. Sapa levererar produkter i brandmotståndsklasser som begränsar spridningen av temperatur och eld i respektive 15, 30 och 60 minuter. De är därför märkta med EI 15, 30 eller 60.

Brandtesterna utförs av ett tekniskt anmält organ, en s.k. ”Notified Body”, som utför typprovning och produktionskontroll. Organets huvuduppgift är att fungera som en neutral tredje part, och som utvärderar överensstämmelse i förhållande till ett direktiv. Kontrollorganet kontrollerar och testar produkter och utfärdar sedan en utvärdering av överensstämmelse, ofta i form av ett certifikat.

Testprogram för branddörrar

Ett antal tester måste göras för att säkerställa att dörr- och väggkonstruktioner uppfyller brandmotstånd i enlighet med gällande krav. Testprogrammen måste utföras på alla typer av konstruktioner.

Detta innebär att separata tester måste utföras på till exempel enkeldörr och dubbeldörr, samt över-, sido- och glaspaneler, för att hela systemet ska godkännas.

Dessutom måste man testa alla typer av glas som används, samt även beslag och automatiska öppningsanordningar.

Vid verifiering eller produktutveckling av konstruktionsdelar testas deras brandegenskaper i en ugn. Ugnarna styrs i enlighet med olika uppvärmningsmetoder och standardiserade temperaturkurvor.

För dörrar måste t.ex. brandmotståndet testas både från in- och utsida. När dörren är i ugnen mäts temperaturen vid flera specifika punkter längs dörrbladet och karmen. För I-klassen får medeltemperaturen inte överstiga 140 grader under den tid dörren ska verifieras för.

Läs även: En inblick i Sapas arbete med kvalitetstestning.

Omfattande brandtestning

Om ett nytt dörrsystem ska införas måste man utföra många utvecklingstester. I korthet kräver en monterad branddörr ett öppningsskydd i en brand- eller rökbarriär. Där ingår dörr, karm, mekanism och glas.

Sapas produkter utvecklas enligt ett plattformskoncept. Våra metallbyggare har inga dörrar i lager, utan alla dörrar byggs specifikt för varje projekt. Eftersom alla våra produkter är uppbyggda med samma profiler och som en komplett lösning, kommer detta att inkludera allt från lister och skruvar till beslag och lås. Med Sapas brandkonstruktioner får du en komplett produkt där alla komponenter har testats enligt förväntade krav.