Preferences
  • Taal : NL

Hydro REDUXA ® 4.0 KOOLSTOFARM ALUMINIUM

EEN VAN DE GROENSTE ALUMINIUMSOORTEN TER WERELD
Hydro REDUXA ® 4.0 KOOLSTOFARM ALUMINIUM

EEN VAN DE GROENSTE ALUMINIUMSOORTEN TER WERELD

ALUMINIUM BAS CARBONE Hydro REDUXA®/ Hydro REDUXA® KOOLSTOFARM ALUMINIUM

Hydro REDUXA® is onze koolstofarme aluminiumsoort. Dankzij moderne technologie en het gebruik van hernieuwbare energie op basis van water, wind en zon kunnen we aluminium produceren dat schoner is dan ooit.

/ DE GARANTIE VAN EEN KLEINE KOOLSTOFVOETAFDRUK

De drempelwaarde van 4 kilo CO2 per kilo aluminium is de maximaal toelaatbare koolstofvoetafdruk voor deze productlijn. Dit cijfer omvat de totale emissies van mijnbouw, raffinage, transport, energieopwekking, productie van anoden, smelten en gieten.

Wij verklaren dat de betreffende onderdelen van onze productie aan de hoogste eisen voldoen, zelfs vanuit klimaatoogpunt, omdat we van mening zijn dat onze klanten tal van mogelijkheden krijgen wanneer ze hun voetafdruk verkleinen.

 

LA GARANTIE D’UNE EMPREINTE CARBONE FAIBLE