Ønsket: Gammelt, brukt aluminium til nye produkter

19.11.2019

Ønsket: Gammelt, brukt aluminium til nye produkter

Å smelte om et aluminiumprodukt som har nådd slutten av sin levetid bidrar til bærekraft, men hva med omsmelting av prosesskrot? Hvordan påvirker dette skrotet karbonavtrykket?

Et av våre beste argumenter for bruk av aluminium er de gode resirkuleringsegenskapene. Aluminium kan i prinsippet omsmeltes og gjenbrukes for alltid, og det med kun 5% av energiforbruket sammenlignet med produksjon av primæraluminium. 75% av all produsert aluminium er fremdeles i bruk.


Forbrukerskrap og prosesskrot
Vi bruker både prosesskrot og forbrukerskrap som kilder i sekundær aluminiumproduksjon. Å gjenvinne forbrukerskrap er kjempefint når det gjelder å redusere et produkts karbonavtrykk fordi dette er metall som allerede har blitt brukt i produktets levetid.

Men hva med prosesskrotet? Er det bedre for karbonavtrykket til et nytt produkt å smelte om og bruke produksjonsskrot i stedet for primæraluminium?

Svaret er nei, det er det ikke. Når du smelter om metall som er avfall fra en produksjonsprosess som ekstrudering – altså metall som ennå ikke er brukt i et produkt – øker metallets fotavtrykk, sammenlignet med det originale metallet. Dette skyldes de ekstra transport-, håndterings- og omsmeltingsprosessene.

På den annen side er omsmelting og gjenbruk av aluminium et langt bedre alternativ enn å kaste det. Jeg vil legge til at fabrikker med støperi som ligger vegg-i-vegg kan smelte om skrot ganske effektivt, noe som reduserer karbonavtrykket.Hva er prosesskrot?

Genereringen av prosesskrot starter i støperiet med aluminium som ikke oppfyller kundens spesifikasjoner og som derfor ikke blir levert. Skrot kommer også fra:

  • Transportskader
  • Materialer fra oppstart av produksjon og avkapp
  • Utklipp, stansing og forskjellige typer bearbeiding i produksjonen av det ferdige produktet

I en ideell verden ville det ikke ha vært prosesskrot, men selv i de beste støperier, ekstruderingsanlegg og valser er den totale mengden prosesskrot betydelig.Hvordan redusere prosesskrot

Å redusere mengden prosesskrot er noe alle metallprodusenter må gjøre. Det vil være deres viktigste bidrag til bærekraft.

Vi kan redusere prosesskrot ved å:

  • Jobbe med sorteringsteknologien for bedre å sortere forskjellige typer legeringer
  • Forbedre ovnene for å redusere slagg
  • Håndtere forurensninger effektivt
  • Forbedre arbeidsprosessene i våre støperier, valsemaskiner og ekstruderingsanlegg

Mer forbrukerskrot
Som en industriell aktør jobber vi for å øke bruken av forbrukerskrap. Vi oppfordrer forbrukere og industri til å bidra til å sikre at vi kan designe og konstruere produkter som kan gjenvinnes.
Men som sagt, så lenge prosesskrot genereres er det fornuftig å smelte om og gjenbruke dette metallet, slik at vårt aluminium blir så grønt som mulig. Alternativet er å kaste det, hvilket ikke er et godt alternativ.

Ønsker du å lære mer?
Kontakt oss dersom du er interessert i å lære mer om resirkulering og aluminium med lavt karbonavtrykk.Av Hans Erik Vatne, Hydro