Alt du trenger å vite om brannmotstandskravene EI 30 og EI 60

19.11.2020

Alt du trenger å vite om brannmotstandskravene EI 30 og EI 60

Det finnes en rekke tekniske krav til byggverk, hvor brannsikkerhet spiller en sentral rolle. Et utrykk som ofte brukes i forbindelse med brannsikkerhet er brannmotstand. Hva betyr disse begrepene, og hva gjør at ulike produkter oppnår disse kravene?

Brannmotstand er i og for seg et selvforklarende begrep, og betyr hvor motstandsdyktig et produkt er for brannpåvirkning. Det vil si at brannmotstandsdyktige produkter ikke er ment til å skulle stoppe en brann, men til å forsinke brannen slik at alle personer rekker å evakuere bygningen.

Brannmotstand i faste partier

Vinduer og dører som plasseres i en brannvegg må i utgangspunktet tilfredsstille de samme kravene som stilles til veggen.

Brannmotstanden karakteriseres av følgende kriterier med tilhørende bokstavkoder:

R: Bæreevne
E: Integritet
I: Isolasjon
M: Mekanisk motstandsevne
W: stråling
Sa/S200: Røyktetthet
C: Selvlukking

Videre etterfølges bokstavkoden av tidsangivelsen et tall som angir hvor mange minutter konstruksjonen er flammestoppende, for eksempel 15, 30 eller 60.

Krav til integritet og isolasjon

R og M er noe som ikke er vanlig å bruke på dører og faste glasspartier. Klasse R er krav om at konstruksjonen har bære evne etter gitt antall minutter og brukes ofte på bærende bjelker og søyler. Mekanisk motstandsevne vil si at et produkt skal tåle et støt fra en annen bygningsdel som kollapser på grunn av brann.

Fasade, dører og fastkarmer har krav til integritet (E) og isolasjon (I). I kravet til integritet ligger det at produktet må være tett, slik at brann ikke smitter gjennom. Mens i kravet til isolasjon ligger det at brannen ikke skal kunne overføres til baksiden ved varmegjennomgang. Dette er spesielt viktig ved rømning, da det eksempelvis skal være mulig å gå på andre siden av en brennende dør. I noen tilfeller stilles det krav til begrensning på varmestråling (W) istedenfor isolasjon. Dette er et krav som ligger mellom E og EI i intensitet.

Dører kan også være røyktette i kombinasjon med integritet og isolasjon. Det er to forskjellige røyktetthetsklasser som gjelder for dører. Det er røyktetthet ved romtemperatur Sa, og røyktett ved 200 grader S200. Sa er den vanligste klassen i Norge.

Dører kan også ha krav til selvlukking C, det vil si at døren lukker seg automatisk etter at noen har åpnet den eller at den lukkes ved brann. I noen tilfeller stilles det også krav til antall åpne-/lukkesykluser, da settes det et tall fra 1-5 etter C, hvor 5 er den strengeste klassen.

En dør med klasse EI30 Sa C betyr at døren skal holde flammer og varme igjen i 30 min, den skal være røyktett og være selvlukkende.

Branndører er sammensatte produkter

En branndør er et sammensatt produkt. I en branndør av aluminium og glass inngår diverse forskjellige artikler, glass og profiler for å oppnå forskjellige brannkrav. En branndør i klassen E30, brannadskillende i 30 min, er sammensatt av profiler, glass og tilbehør som er forskjellig fra en branndør i klassen EI60, brann og varme motstandsdyktig i 60 min. Fordelen med Sapas dører i glass og aluminium er at utseende på disse dørene er veldig like, selv om innholdet og motstandsklassen er forskjellige.

Noe som kan virke forvirrende er at glass alene har samme motstandsklasse-betegnelser som dørpartier, men det er ikke gitt at et glass med klassen E30 vil være tilstrekkelig for å oppnå klasse E30 i et dørparti hvor dette glasset blir satt inn. Derfor er det veldig viktig at kun glass som er testet og godkjent i konstruksjonen blir brukt.

Branngodkjente produkter som ivaretar det gode designet

Vi i Sapa har gjennom mange år arbeidet grundig og profesjonelt med utvikling av brannmotstandsdyktige produkter. For at produktene våre skal være brannmotstandsdyktige i henhold til kravene, fyller vi hulrom i produktene med steinull eller kjølende materiale.

Vi har fokus på produkter som til enhver tid er sertifisert for de gjeldende krav og ikke går på kompromiss med godt design. Jeg tror du vil bli overrasket over vårt solide sortiment. Se vårt utvalg av brannmotstandsdyktige produkter her.