Dette må du vite om testing av branndører

19.11.2020

Dette må du vite om testing av branndører

Branndører skal bidra til å forhindre spredning av røyk og flammer, og sikre utgangsruter for rømning i bygninger. Dørene må være riktig angitt, installert og vedlikeholdt for å gi den nødvendige beskyttelsen. Branndører må gjennom en rekke tester for å oppnå gjeldene krav.

Testet opp mot felles standarder

I dag er branndører helt eller delvis underlagt krav om branndokumentasjon via CE-merkingen. Brannkonstruksjoner klassifiseres i henhold til produktstandarden EN 14351-1.

Det er to kategorier branntekniske egenskaper som er vesentlig å teste for:

  • Bygningsdelers brannmotstand
  • Materialers egenskaper ved brannpåvirkning

Brannmotstand klassifiseres etter betegnelsene E, integritet som sier noe om produktets brannmotstand, og I for isolasjonsevne, som sier noe om temperaturstigning. Sapa leverer produkter i brannmotstandsklasser, som begrenser flyten av temperatur og brann for henholdsvis 15, 30 og 60 minutter. De vil altså være merket EI 15, 30 eller 60.

Branntestene utføres av et teknisk kontrollorgan, et såkalt «Notified Body», som utfører typeprøving og produksjonskontroll. Organets hovedoppgave er å fungere som en nøytral tredjepart, som gjør samsvarsvurderinger i henhold til et direktiv. Kontrollorganet kontrollerer og tester produkter, og utsteder deretter en samsvarsvurdering, gjerne i form av et sertifikat.

Testprogram for branndører

Det må gjøres en rekke tester for å sikre at dør- og veggkonstruksjoner oppfyller brannmotstand i henhold til gjeldene krav. Testprogrammene må gjøres på alle konstruksjonstyper.

Det innebærer at det må gjøres separate tester på for eksempel enkeltdør, dobbeltdør, med over- eller sidefelt, og glassfelt, for at hele systemet skal bli godkjent.

Videre må det testes for hver type glass som blir brukt, i tillegg til beslag og åpningsautomatikk.

Ved verifisering eller produktutvikling av konstruksjonsdeler blir deres brannegenskaper testet i en ovn. Ovnene kontrolleres i henhold til ulike varmeregimer og standard tid-temperaturkurver.

For dører må det for eksempel testes for brannmotstand både fra innsiden og utsiden. Når døren er i ovnen måles temperatur på flere bestemte punkter langs dørblad og karm. For I-klassen skal gjennomsnittstemperaturen ikke overstige 140 grader i løpet av den tiden døren skal verifiseres for.

Les også: Et innblikk i Sapas arbeid med kvalitetstesting

Omfattende branntesting

Skal man innføre et nytt dørsystem, må man gjøre mange utviklingstester. Enkelt forklart krever en branndørmontering en åpningsbeskyttelse i en brann- eller røykbarriere. Dette inkluderer dør, ramme, maskinvare og glass.

Sapas produkter er utviklet på bakgrunn av en plattformstenking. Våre metallbyggere har ingen dører på lager, alle bygges spesielt for hvert prosjekt. Siden alle våre produkter bygges opp av de samme profilene, som en helhetlig løsning, vil dette inkludere alt fra lister og skruer til beslag og låser. Med brannkonstruksjoner fra Sapa vil du få et komplett produkt der alle bestanddeler er testet for forventende krav.