Hva skiller en branndør fra en vanlig dør?

19.11.2020

Hva skiller en branndør fra en vanlig dør?

Branndører er en av de viktigste brannsikkerhetsproduktene i en bygning. De forhindrer at flammer og røyk sprer seg i bygningen, og er avgjørende for å gjøre rømning trygt for beboere, besøkende og ansatte ved evakueringstilfeller. Enkelt fortalt er branndører byggets måte å forsinke en brann på.

Men hva er det som egentlig skiller en branndør fra en vanlig dør? Vel, det nytter eksempelvis ikke å sette inn et brannglass i en vanlig dør, og tenke at du har en branndør. Dørene må oppfylle en rekke krav. Disse kravene kommer i ulike klassifiseringer.

Dører i ulike klassifiseringer

Det er flere klassifiseringer som er knyttet til ytelsen til branndører. Hver klassifisering beskriver en ytelse innen røykmotstand, isolasjon og brannmotstand, vanligvis 30, 60, 90 og 120. Tallene er tidsangivelser som angir hvor mange minutter døren kan forsinke brannen før den tar seg igjennom.

Glass som ikke har brannmotstand er:

  • Floatglass
  • Laminert glass
  • Herdet glass

Videre finnes det mange typer glass som er røyk- og flammestoppende. Disse finnes i forskjellige brannmotstandsklasser, som du kan lese mer om her

En dør som stopper flammer

Det største skillet mellom en branndør og en vanlig dør, er at branndøren tåler ekstremt med varme. Våre branndører er laget av aluminium, en metallisk kjemikalie som har et smeltepunkt på omtrent 660 grader. Om det faktisk brenner vil målestokken gå opp imot 900-1000 grader celsius. Derfor trenger en branndør ekstra forsterkninger utover glass med brannmotstand.

Branndøren har ekstra forsterkninger

Ved brann og høy varme vil profilene utvide seg og aluminiumen smelte i løpet av 10 korte minutter. For at branndøren skal stå på plass og fungere som flammestoppende i for eksempel brannklasse EI 60 er den sikret med ekstra forsterkninger slik at den holder i de resterende 50 minuttene:

  • Brannglassene sikres med stålklips.
  • Døren blir bakkantsikret slik at en ikke faller ut av profilen.
  • Døren blir overkantsikret ved hjelp av pinner som går fra dørbladet og inn i karmen slik at den holdes på plass.

Unngår varmeslipp

Her er det plassert en brannduk på baksiden av låskassen. Ulike typer materiale blir brukt for å tette hulrommene i profilene:

  • I en branndør som er i brannklasse EI 30 brukes steinull som isolasjon inne i profilene.
  • I en branndør som er i brannklasse EI 60 brukes palstop, et komprimert materiale, som kjøler inne i profilene.

Låskassen er et svakt punkt på døren, for i tillegg til at det ikke er plass til brannisolering i denne delen av profilen, er det også mye metall, da låskassen er laget av det og metall er veldig varmeledende. Av denne grunn er detaljer som å plassere en brannhemmende duk på baksiden av låskassen vesentlig i Sapas branndører.

Testing av branndører

I dag er det et enormt utvalg av design på branndører. Merk deg at branndører ofte selges som komplette dører og dørpartier inkludert dørkarm og nødvendige tilleggsartikler som holder døren på plass. Det er for å være sikker på at døren holder brannmotstanden som er oppgitt fordi dørsettet er testet som et komplett parti.

Det er et lovlig krav for produsenter av branndører å bevise at branndørene fungerer som hevdet og i henhold til krav. Dette gjøres vanligvis gjennom tester utført av en uavhengig tredjepart. En slik test utføres ved at et dørsett blir bygget inn i en passende konstruksjon, og en reell branntest blir utført for å avgjøre hvor lenge produktet motstår brann. Denne testen gir bevis for konstruksjonen av akkurat dette dørsettet.

Designet og formålet til en branndør er lik som andre dører til daglig bruk. Men skulle det oppstå brann, vil branndøren utføre sitt primære formål som er å beskytte liv og verne om bygningen brannen oppstår i, og andre bygninger i nærheten.