Slik er verdikjeden vår – SAPAs branndører fra utvikling til produksjon

19.11.2020

Slik er verdikjeden vår – SAPAs branndører fra utvikling til produksjon

Vi i Sapa utvikler produktene våre i samspill med kundene. Fordi vi har en helhetlig innfallsvinkel til våre produkter, har vi kontroll på hele verdikjeden fra utvinning av aluminium til ferdig produkt.

Vi forstår behovene i markedet og er alltid oppdatert på endringer i regelverk og byggeforskrifter. På denne måten kan vi fremstille velegnede branndører som gir stor designfrihet.

Lokal produksjon og sikkerhet

For å møte kundenes krav og forventninger, må vi vite hva de faktisk etterspør. Vi må alltid være oppdatert på hvilke behov som oppstår der produktene våre faktisk brukes. Når vi utvikler våre aluminiumsprodukter, legger vi derfor kundenes innspill og synspunkter til grunn.

Vår sterke lokale forankring gjør at vi forstår lokale behov, trender og kulturelle svingninger. Dermed forstår vi også de spesifikke kravene som stilles til aluminiumsløsningene våre.

På denne måten kan Sapa levere skreddersydde produkter som er laget spesielt for det nordiske markedet. Aluminiumsprofiler fra Sapa produseres i Norge og Sverige, og monteres av fasadeentrepenører lokalt. Dette gjør at vi har en sterk tilstedeværelse i alle produksjonsledd, og får en unik innsikt i hvilke krav våre produkter skal møte for å fungere optimalt. Også når det gjelder sikkerhet.

Sapas branndører i aluminium og glass har klassifisert beskyttelse mot brann og røyk og branntester fra anerkjente institusjoner. I byggeforskriften klassifiserer man bygningsdeler og konstruksjoner etter evnen til å motstå brann. Kriterier som integritet (E) og isolasjonsevne (I), etterfulgt av motstandstid målt i minutter, betegner en dørs brannmotstand.

Sapa leverer produkter i brannmotstandsklasser, som begrenser flyten av temperatur og brann for henholdsvis 15, 30 og 60 minutter. For å oppfylle disse betingelsene, bruker vi profiler med passende brannbestandig og ikke-brennbart innhold. Brannkonstruksjonene utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet.

Fordeler med branndører i aluminium

Aluminium er usedvanlig godt egnet som byggemateriale. Det er lett, stabilt og har gode termiske egenskaper. I tillegg er det et godt valg når det kommer til miljø og karbonavtrykk.

Aluminiums overlegne egenskaper når det gjelder bøyelighet, lav vekt og styrke, gjør det til et foretrukket materiale i mange byggkonstruksjoner. Et slankere og stilrent design som gjør det mulig med store dimensjoner, verdsettes høyt av mange arkitekter.

Materialet har en grunnleggende fleksibilitet i utforming og uttrykk. Det kan leveres i ulike overflatekvaliteter og farger, alt etter hva arkitekten ønsker.

Disse egenskapene innebærer at våre kunder enkelt kan sette opp en brannkonstruksjon som oppfyller alle kravene i byggeforskriftene, og som også ivaretar byggets visuelle kvaliteter.

Helhetlig og fleksibel løsning

Sapas aluminiumsprofiler leveres alltid på skreddersøm. Dette gir stor fleksibilitet i den visuelle utformingen av et bygg. I tillegg blir våre branndører levert som et helhetlig produkt. Deler som gummilister, skruer og beslag følger sikkerhetsmessige standarder og blir levert med døren.

Sapa er et nordisk byggesystem. Våre korte produksjonslinjer gjør oss i stand til å være en av de raskeste og mest fleksible leverandørene av spesialtilpassede fasadeløsninger i aluminium. Vi leverer produkter som holder et høyt nivå både når det gjelder produksjonsmetode, utseende og sikkerhet. Derfor kan vi levere komplette løsninger som oppfyller alle funksjonskrav.