Nyheter

Glassfasader med en av bransjens grønneste legeringer blir standardløsning

Sapa demonstrerer nok en gang sitt fokus på bærekraft ved å bruke Hydros aluminiumlegering CIRCAL i sine glassfasadeløsninger Sapa 4150. CIRCAL har den høyeste andelen resirkulert forbrukerskap som finnes på markedet og de første prosjektene med denne legeringen i Sapas glassfasader er allerede i gang både i Norge, Belgia og Nederland.
Mer informasjon

Styrker lokal kompetanse på store bærekraftige glassfasader

Den 29. og 30. oktober arrangeres kurs i Store fasader for prosjektledere og prosjektingeniører for 12 av Sapas produsenter i Norge. Dette er et todelt kurs hvor kursdeltakerne får et godt innblikk i entrepriserett og prosjektering av store fasader – kompetaseheving for videre utvikling av en bærekraftig glass- og fasadebransje.
Mer informasjon

Nytt regelverk for CE-merking av branndører i yttervegg

Fra 1. november trer et nytt regelverk i kraft for CE-merking av branndører i yttervegg - standard EN 16034. Utvendig og innvendige branndører er ofte samme produkt og siden det gamle regelverket fortsatt er gjeldende for innvendige branndører, kan det bli komplisert for produsenter og systemleverandører. Derfor ble Ragnhild Lokna Nygård med sin brannekspertise del av programmet på Glass og Fasadeforeningen sin årlige Fagdag, for å oppdatere produsenter om endringene.
Mer informasjon