Styrker lokal kompetanse på store bærekraftige glassfasader

28.10.2019

Styrker lokal kompetanse på store bærekraftige glassfasader

Den 29. og 30. oktober arrangeres kurs i Store fasader for prosjektledere og prosjektingeniører for 12 av Sapas produsenter i Norge. Dette er et todelt kurs hvor kursdeltakerne får et godt innblikk i entrepriserett og prosjektering av store fasader – kompetaseheving for videre utvikling av en bærekraftig glass- og fasadebransje.

En del av en bærekraftig tankegang er at det leveres produkter i god kvalitet. I en verdikjede bestående av mange ledd, er det viktig å sikre at alle ledd har samme mål om å levere produkter som er riktig i forhold til det bygget og de omgivelsene de leveres til. I tillegg må produktene være prosjektert, produsert og montert riktig, slik at holdbarheten blir lang og reklamasjonene få. Kompetanse er nøkkelen til å gjøre jobben korrekt første gang og dermed også nøkkelen til en bærekraftig glass- og fasadebransje.

- Vi ønsker at produktene våre blir prosjektert riktig med tanke på regelverk, kapasitet og at riktig produkt blir brukt på riktig sted. Vi ønsker at sluttkunden skal bli fornøyd, minske reklamasjoner og sørge for at Sapas produkter er forbundet med kvalitet, sier Ragnhild Nygård. Vi skal i den ene delen av kurset innom alt fra lastberegninger, statikk, innfesting, regelverk, miljømerking, lyd, energi osv.

Sapa ønsker også at produsentene skal sitte med mest mulig kunnskap, slik at de er komfortable med jobben de gjør. Gode og trygge leveranser øker sjansen for å bli valgt igjen av innkjøper på andre prosjekter. Selv med fokus på pris, er det mange andre faktorer som har betydning for å skape et lønnsomt prosjekt, både kort- og langsiktig.

Det er også enklere for en produsent å ha fokus på kvalitet, når bedriftens økonomi og administrasjon ikke tar for mye unødig kapasitet. Det er derfor en fordel for alle parter om produsenten ikke havner i tvister i forhold til kontrakter og gjeldende lovverk.

– Vi har derfor invitert eksterne eksperter, som advokat Anders Aasland Kittelsen og Glass og Fasadeforeningen til å formidle sin kunnskap på dette området og for å gi oss noen verktøy med på veien, forteller Nygård.

Påmeldingen tyder på at slike kurs er ettertraktet og Sapa har gleden av å ønske godt over 20 deltakere fra 12 ulike produsenter velkommen til Store Fasader på Scandic Lillestrøm.

Vil du vite mer om Sapa sitt kompetansetilbud?

Ta kontakt med Ragnhild Logna Nygård>