Lakkering

Lakkering

Lakkering tilbys i et ubegrenset fargevalg med svært god fargeoverensstemmelse. Pulverlakkering er den klart dominerende lakkeringsmetoden i dag. Pulverlakkering utføres med polyesterpulver, med en sjikttykkelse på cirka 60 my. Det er stort sett ingen begrensninger når det gjelder farger. RAL og NCS-skalaene tilbyr et stort antall farger.

Sapa Byggsystems profiler gjennomgår 9 trinn før lakkering:

1. Alkalisk vask
2. Skylling
3. Beising
4. Skylling
5. Avoksidering
6. Skylling
7. Kromatering
8. Skylling
9. Tørking

Forbehandling
For å få den rette kvaliteten på den lakkerte overflaten er det viktig at både forbehandlingen, påføringen av lakk og den påfølgende herdingen utføres korrekt. Ettersom man vil oppnå maksimalt feste og holdbarhet, er forbehandlingen av avgjørende betydning. Den består normalt av avfetting og beising av overflaten, etterfulgt av en kromfri kjemisk behandling. Forbehandlingen avsluttes med at profilene skylles i avionisert vann. Forbehandlingen gir den absolutt beste korrosjonsbestandighet og vedheft ved lakkering av produkter som skal benyttes utendørs.

Lakkering
Den forbehandlede profilen dekkes med polyesterpulver. Pulveret - polyester -påføres profilen med elektrostat- eller friksjonsladning. Deretter herdes pulveret i herdeovn på 180ºC. Pulverlakk påføres og herdes uten løsemidler. Ventilasjonsluften fra påføringen av pulveret renses i effektive renseanlegg. Pulver som ”ikke treffer” profilene samles opp i et gjenvinningssystem og føres tilbake i sprøytepistolen.

Fargeprogram

Sapa arbeider med alle lakktyper som etterspørres. Foruten tradisjonell pulverlakk, bl.a. strukturlakk, metallic og klarlakk. Med lakkering er det i prinsippet ingen begrensninger når det gjelder farger og kulører. Vi kan tilby alle kulører i NCS-S og RAL-skalaene.