Brann

E 30

Sapa Fasade 4150 (EI 15, E 30, EI 30)

Beskrivelse

Innglassede fasader med innvendige rammeprofiler av aluminium med 50 mm profilbredde. Profildybden velges med hensyn til spennvidde og vindlast. På utsiden skrus glassholdere fast i rammeprofiler og utstyres med dekorprofiler.

Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet. Konstruksjonens utforming varierer, avhengig av om brannen angriper fra innside, utside eller uavhengig av side. Ved brann fra innsiden og fra uavhengig side utføres fasaden som utfagningsvegg mellom bjelkelagene, og ved brann fra utsiden kan fasaden også utføres som utenpåliggende vegg.
Fasadene kan utføres uten lengdebegrensninger ved maks høyde 3000 mm. Ved utenpåliggende vegg gjelder 3000 mm for maks avstand mellom innfestingene.

Brosjyrer
Fire_NO_181210_ProdBrochure2021.pdf

Mer informasjon

OPPRISS OG DETALJER

A4150-1009 1113
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1010 11012163
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1011 1101216
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1033 1016
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1036 11016
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1012 112163
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1031 1123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1032 1101216
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1034 1016
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1035 16
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1037 11016
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1038 116
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1013 134
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1014 1103
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1015 110
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1040 1016
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1039 11016
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details