Dører

SAPA 2086

Dør lettvegg

Isolert dør for lettveggkonstruksjoner

Beskrivelse

Vårt isolerte dørsystem for lettvegg har en profildybde på 86 mm og er bygget opp med glassfiberarmerte polyamidlister på 42 mm. Karmprofilen er tilpasset rasjonell montering i lettveggkonstruksjoner av plater og isolering. Innsiden kompletteres med et en spesialtilpasset utforingsprofil av aluminium for alternative veggtykkelser. Dørbladprofiler finnes for alle låstyper.

Døren kan utføres som i 2086, 2086 Plus eller 2086 Extreme, alle i Standard eller SX-utførelse etter ønske. Se tilsvarende seksjon for mer informasjon.

Dette produktet er produsert i Hydro REDUXA – aluminium produsert med fornybar energi. Les mer her.

Brosjyrer
Door_designguide_NO_Prodbrochure2021.pdf
Sapa_Door_2086_Montanv_201008_NO.sept.pdf

Produktfordeler

UTFØRELSE

  • Enkeltdør, pardør.
  • Innbruddshemming. For utadslående enkeltdør.
  • Personsikring. Kan fås med klemfri bakkant.

YTELSER

  • Versjon. Døren kan utføres som i 2086, 2086 Plus eller 2086 Extreme, alle i Standard eller SX versjon ønskeligt. Se tilsvarende seksjon for mer informasjon.

DIMENSJONER

  • Veggtykkelse. Innvendig utforingsprofil finnes for veggtykkelser: 100, 120, 150, 160, 175, 200, 230 og 240 mm.

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Fri åpning

Dører og innganger bør utformes med tilstrekkelig plass (fri åpning) for persontrafikk og rullestolbrukere. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dør med anslag

A = Fri åpning
B = Karmyttermål
C = Veggåpning
D med universalhengsle = 151 mm
D med bladhengsle = 148 mm

Klemfri bakkant med gummiprofil

A = Fri åpning
B = Karmyttermål
C = Veggåpning

Dør med anslag, skjult hengsle

A = Fri åpning
B = Karmyttermål
C = Veggåpning

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Funksjonsmål
Glass eller fyllinger med tykkelse 20-64 mm

Illustrasjonen viser de forskjellige funksjonsmålene som er etablert i vindusbransjen og i følge MTK. Fugebåndene er utført av EPDM-gummi og finnes i flere utførelser.

Fyllinger

Visse deler av partiet kan eller må utføres med fyllinger. Det er viktig å tenke på underlaget og overflatesjiktet.

 Eksemplet viser fylling F2

Fylling F1
1,5 mm aluminiumplate
60 mm isolasjon
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,54 W/m²K.
Egnet ved liten mekanisk påvirkning, f.eks. høyt plassert fylling.

Fylling F2
1,5 mm aluminiumplate
4,8 mm board
50 mm isolasjon
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,61 W/m²K.
Egnet ved middels mekanisk påvirkning, f.eks. lavt plassert fylling.

Fylling F3
1,5 mm aluminiumplate
50 mm isolasjon
10 mm bygningsplate
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,61 W/m²K.
Egnet ved stor mekanisk påvirkning utenfra.

Beslag

Vårt dørsystem kan enkelt kompletteres med de vanligste beslagene på markedet. For optimal funksjon er det viktige at beslagene fungerer sammen.

Under vises våre standardbeslag.

Hengsler, eksempel

Universalhengsle

Bladhengsle.

Skjult hengsle.

Terskelalternativer

Døråpninger bør utformes uten nivåforskjeller dersom det ikke av f.eks. fukt- eller klimaårsaker bør finnes en terskel. En eventuell terskel bør være så lav som mulig for å gjøre passering enkelt. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dør med anslag.

Dør med uisolert terskel og rustfritt belag.

Dør med anslag, uisolert terskel med rustfritt beslag.

Dør med sleplisttetting.

Beskyttelse mot klemskader

For å redusere risikoen for klemskader i dørens bakkant har vi en løsning med såkalt klemfri bakkant. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dørsystem 2086 med klemfri bakkant av EPDM-gummilister.

Innbruddsbeskyttelse

Enfløyet utadslående dør
For å redusere risikoen for innbrudd gjennom døren har vi tatt frem en anslagsprofil for innbruddshemming. Anslagsprofilen er enkel å bytte ut ved ev. skade. Bør utføres naturanodisert for beste visuelle inntrykk. Finnes kun for enfløyet utadslående dør.

OPPRISS OG DETALJER

A2086-1040 2122246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1041 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INNFESTINGSPRINSIPPER

Innfestingsprinsipper

Innfesting av dørparti skal skje i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestingspunkter og plassering bestemmes av partiets størrelse

Karminnfesting med
doble skruer

Karminnfesting med
justerbar karmhylse

Karminnfesting med
bolt og sveisplate

Karminnfesting med
skrue

Prosjekt med dører SAPA 2086

Lindesberg Hälsocenter

Sweden

Arkitekt: White Arkitekter
Produsent: GlasLindberg Fasad AB
Produkter: SAPA 4150 Fasade, SAPA 5050 Glasstak, SAPA 2086 / SAPA 2050 Dører
Foto: Åke E:son Lindman &White 

Silberauto, Klaipeda

Facility: Silberauto
Place: Klaipeda, Lithuania
Architect: A405 Architects
Manufacturer: GS Industry UAB
Installer: Eugvilsta UAB

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2086 and Sapa 2074
Windows: Sapa 1074

Photography: Evaldas Lasys