Skyvedører

SAPA 2160

Heve-/Skyvedør

Høyisolert for store formater (i yttervegg)

Beskrivelse

Heve-/Skyvedør 2160 er bygget opp av isolerte aluminiumprofiler med karmdybde 160 mm og dørbladdybde 70 mm. Isoleringen består av 40 mm brede glassfiberarmerte polyamidlister. Døren har heve-skyvebeslag for brukervennlig håndtering. Dørbladet skyves lett til siden i åpen posisjon og tetter rundt hele da dørbladet synker ned noen millimeter i stengt posisjon.

Brosjyrer
2160_Lift_NO_ProdBrochure2021.pdf
Montasjeanvisning SAPA Heve-/Skyvedør 2160/2160S

Produktfordeler

UTFØRELSE

  • Enkel- eller dobbelfløyet heve-/skyvedør.
  • Enfløyet med et eller to skyvbare dørblader på indre alt. ytre spor.
  • Låsbare håndtak på innside alt. både inn- og utside.

DIMENSJONER

  • Mål dørblad. Maks høyde 2,7 m, maks bredde 3,2 m.
  • Dørbladvekt. Maks 400 kg.

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Fri åpning

Heve-/skyvedøren gir mulighet for store åpninger i yttervegg, spisesteder etc.

Enfløyet, to skyvbare dørblader

F.O. = Fri åpning
KYM = Karmyttermål
Fri åpning = KYM / 2 - 187 mm
KYM = Fri åpning x 2 + 374 mm

Enfløyet, et skyvbart dørblad

F.O. = Fri åpning
KYM = Karmyttermål
Fri åpning = KYM / 2 - 232 mm
KYM =Fri åpning x 2 + 464 mm

Tofløyet

F.O. = Fri åpning
KYM = Karmyttermål
Fri åpning = KYM / 2 - 324 mm
KYM =Fri åpning x 2 + 648 mm

Beslagsfunksjon

Heve-/skyvedør 2160 kan utføres som en- eller tofløyet. Enfløyet finnes med et eller to skyvbare dørblader plassert i indre eller ytre spor.

For å åpne vris håndtaket 180° ned, slik at dørbladet heves noen millimeter og enkelt kan skyves til siden. Ved lukking senkes dørbladet ned og gummilister tetter rundt. Dørbladene løper stille med nylonhjul på rustfri skinne og kan parkeres (senkes) i valgfri posisjon.

Hvert skyvbare dørblad har espagnolett med fire låsepunkter. Håndtak i aluminium og sylinderlås kan monteres på innsiden alt. inn- og utsiden.

Enfløyet, to skyvbare dørblader

Enfløyet, et skyvbart dørblad

Tofløyet

Håndtak

Hjul

 

Plassering i vegg

En forutsetning for at konstruksjonen skal klare kravene til god energiøkonomisering og komfort er at terrasseskyvedøren plasseres i veggens varme del. Dette innebærer en plassering så langt inn i veggen som mulig, hvilket gir mange fordeler. 

Det gir gode forutsetninger for god innfesting og en velfungerende fuge. Risiko for kondens reduseres gjennom en høyere overflatetemperatur. Fugen mellom karmprofil og vegg skal utføres som totrinnstetting i form av en ytre regnkappe med en luftekanal bak, dytt med mineralull og en innvendig fuge som diffusjonstetting.

Dimensjonering

Karmyttermål for heve-/skyvedør (.pdf)

a2160-4002_sv.pdf saknas

OPPRISS OG DETALJER

A2160-1001 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1002 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1003 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1004 1234678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Tekniske Fakta

U-verdi heve-/skyvedør

Formel for beregning av skyvedørens totale U-verdi med hensyn til glass, profilandel og linjærfaktor for randsoneeffekt.

Uskyvedør = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beregningene baseres på forskrifter og allmenne råd i BBR 2008 Kap:9.

INNFESTINGSPRINSIPPER

Innfestingsprinsipper

Innfesting av skyvedøren skal gjøres i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestingspunkter og plassering kommer an på heve-/skyvedørens størrelse.

Eksempel:

Karminnfesting
med vrianker innover

Karminnfesting
med vrianker utover

Karminnfesting
med karmskrue SFS SPTR-E

Karminnfesting
med karmhylse M16

Karminnfesting
med karmhylse M16

Prosjekt med skyvedører SAPA 2160

VillAma, Turku

Facility and place: VillAma in Turku, Finland
Construction year: 2012
Architect: SAFA Pekka Mäki, Arkitektbyrå Sigge Oy
Fabricator: Alavus Alufront Oy

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2074
Windows: Sapa 1074
Lift- and Slide doors: Sapa 2160
Surface finish: Powder coating, RAL 7021

Photography: Vesa Loikas Photography