Vinduer / Vindusdører

SAPA 1086

Blokkvindu

Isolert innadslående blokkvindu

Beskrivelse

Vårt isolerte blokkvindu har en profildybde på 86 mm og er bygget opp med glassfiberarmerte polyamidlister på 42 mm. Konstruksjonen til den innvendige pakningen og isolatoren optimerer profilenes isolering. Karm og sprosseprofiler finnes i flere bredder. Vinduene kan enkelt integreres i våre fasadesystemer 4150 og 3086.

Dette produktet er produsert i Hydro REDUXA – aluminium produsert med fornybar energi. Les mer her.

Brosjyrer
SAPA_1086_NO_220403.pdf

Produktfordeler

UTFØRELSE

  • Som enkeltvindu og som parti i kombinasjon med åpningsbart og fast vindu
  • Beslag: Side-, bunn-, topp- eller vippe-/dreiehengslet

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Beslagsfunksjon

Vippe-/dreiehengslet innadslaende

Stengt

Lufting, bunnhengslet

Åpent, dreiehengslet  

Lukkebeslag Siegenia ALU 5200-TBT
Håndtak 16126
Håndtak 16131 Låsbart

Sidehengslet, innadslående

Stengt        

Åpent, sidehenglset     

Lukkebeslag Siegenia ALU 5200-D
Håndtak 16126
Håndtak 16131 Låsbart

Bunnhengslet innadslående

Stengt  

Åpent, bunnhengslet

Lukkebeslag Siegenia ALU 5200-K alt. ALU 5200-K/ 2V
Håndtak 16126
Håndtak 16131 Låsbart

Topphengslet innadslående

Stengt   

Åpent, topphengslet  

Lukkebeslag Siegenia ALU 5200-K
Håndtak 16126
Håndtak 16131 Låsbart


Håndtak

Aluminiumhåndtak
Art.nr: 16126

Aluminiumhåndtak låsbart
Art.nr: 16131

Vinduets plassering i vegg

En forutsetning for at vinduskonstruksjonen skal klare energikravene og komfort er at vinduet plasseres i veggens varme del. Detta innebærer en plassering så langt inn i veggen som mulig, noe som gir mange fordeler.

Dette gir gode forutsetninger for god innfesting og en vel fungerende fuge. Risikoen for kondens reduseres gjennom en høyere overflatetemperatur. Fugen mellom karmprofil og vegg skal utføres som tostegstetting. Dette innebærer en ytre regnkappe med en luftkanal bak, dytt/isolasjon med mineralull og en innvendig fuge som diffusjonstetting.

Tilslutninger, se Oppriss og detaljer i menyen til høyre.

 

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Glass eller fyllinger med tykkelse 22-49 mm

Illustrasjonen viser de forskjellige funksjonsmålene som er etablert i vindusbransjen og i følge MTK. Fugebåndene er utført av EPDM-gummi og finnes i flere utførelser.

OPPRISS OG DETALJER

A1086-1032 717274
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1033 12371727374
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1034 71727475
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Tekniske Fakta

U-verdi vindu

Formel for beregning av vinduets totale U-verdi med hensyn til glass, profilandel og lineærfaktor for randzoneeffekt.

Uvindu = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

I lenkene under vises tabeller med vinduets totale U-verdi for forskjellige glass og distanselister. Beregningene baseras på gjeldende normer og krav.

INNFESTINGSPRINSIPPER

Innfestingsprinsipper

Innfesting av vinduer skal skje i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestningspunkter og plassering kommer an på vinduets størrelse.

Eksempel:


Karminnfesting med vrideanker


Karminnfesting med justerbar karmhylse


Karminnfesting med bolt og sveiseplate