Vinduer / Vindusdører

SAPA 1086

Vindusdør, innadslående

Høyisolert innadslående vindusdør

Beskrivelse

Høyisolert innadslående vindusdør med mulighet for å integrere side- eller overlys. Vindusdøren tilhører 1086-familien med samme grunnleggende egenskaper og ytelser som tilsvarende vanlige vinduer. Kan utføres i SX-versjon for enda bedre energiytelse.

Vindusdøren kan enkelt integreres i våre fasadesystemer 4150, 5050 SG samt 3086.

Dette produktet er produsert i Hydro REDUXA – aluminium produsert med fornybar energi. Les mer her.

Brosjyrer
Sapa_Window_1086_Montanv_201012_NO.sept.pdf
SAPA_1086_NO_220403.pdf

Produktfordeler

YTELSER

  • Lufttetthet. Klasse 4 i hht. EN 12207.
  • Regntetthet. Klasse 9A i hht. EN 12208.
  • U-verdi. Ned til 0,89 W/m²K (SX, Ug=0,5 W/m²K, størrelse 1000x2100 mm)

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Beslagsfunksjon

Sidehengslet innadslående

Stengt

Åpent sidehengslet

Lukkebeslag Notter AL 18 alt skjulte hengsler Notter AL18 VDL
Håndtak x6661259
Håndtak x6661261
Håndtak Sapa S16439
Håndtak Sapa S16439 med barnsikring S16441
Håndtak Sapa S16438

 

Håndtak

Aluminiumhåndtak
Art nr: Sapa 16439

Aluminiumhåndtak med barnesikring
Art.nr: Sapa 16439 Barnesikring Sapa 16441

Aluminiumhåndtak låsbart
Art.nr: Sapa 16438

Aluminiumhåndtak
Art.nr: Sapa 16126

Aluminiumhåndtak låsbart
Art.nr: Sapa 16131

Plassering i vegg

En forutsetning for at vinduskonstruksjonen skal klare energikravene og komfort er at vinduet plasseres i veggens varme del. Detta innebærer en plassering så langt inn i veggen som mulig, noe som gir mange fordeler.

Dette gir gode forutsetninger for god innfesting og en vel fungerende fuge. Risikoen for kondens reduseres gjennom en høyere overflatetemperatur. Fugen mellom karmprofil og vegg skal utføres som tostegstetting. Dette innebærer en ytre regnkappe med en luftkanal bak, dytt/isolasjon med mineralull og en innvendig fuge som diffusjonstetting.

Tilslutninger, se Oppriss og detaljer.

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Funksjonsmål 

Glass eller fyllinger med tykkelse 20-64 mm

Illustrasjonen viser de forskjellige funksjonsmålene som er etablert i vindusbransjen og i følge MTK. Fugebåndene er utført av EPDM-gummi og finnes i flere utførelser.

Fyllinger

Visse deler av partiet kan eller må utføres med fyllinger. Det er viktig å tenke på underlaget og overflatesjiktet.

Eksemplet viser fylling F2

Fylling F1
1,5 mm aluminiumplate
60 mm isolasjon
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,54 W/m²K.
Egnet ved liten mekanisk påvirkning, f.eks. høyt
plassert fylling.
    
Fylling F2
1,5 mm aluminiumplate
4,8 mm board
50 mm isolasjon
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,61 W/m²K.
Egnet ved middels mekanisk påvirkning, f.eks.
lavt plassert fylling.

Fylling F3
1,5 mm aluminiumplate
50 mm isolasjon
10 mm bygningsplate
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,61 W/m²K.
Egnet ved stor mekanisk påvirkning utenfra.

OPPRISS OG DETALJER

A1086-1023 6717274
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1024 123671727374
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1025 126717274
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INNFESTINGSPRINSIPPER

Innfestingsprinsipper

Innfesting av vinduer skal skje i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestningspunkter og plassering kommer an på vinduets størrelse.

Eksempel:


Karminnfesting med vrideanker


Karminnfesting med justerbar karmhylse


Karminnfesting med bolt og sveiseplate