Sertifikater / Bestemmelser

Forskjeller på P-merking og CE-merking

Forskjeller på P-merking og CE-merking

I forbindelse med at ”Byggproduktförordningens” trer i kraft samt eksisterende krav til ytelseserklæring og CE-merking er det behov for å klargjøre forskjellene mellom P-merking og CE-merking.

Hva innebærer CE-merking
- Byggevarenes ytelse er deklarert på en ensartet måte i EU / EØS.
- Byggevarer som omfattes av en produktstandard (hEN) skal ytelsesdeklareres og CE merkes.
- Juridiske krav gjelder fra 1. juli 2013
- Er ikke et kvalitetsmerke for produktet

En CE-merket byggevare er ikke nødvendigvis egnet for bruk i bygninger. Hensiktsmessigheten må utbygger selv avgjøre ved hjelp av ytelsen som er beskrevet i ytelseserklæringen / CE-merkingen.

Hva innebærer P-merking
- Samsvarer med visse minimumsnivåer for ytelse av grunnleggende tekniske krav
- Produsenten har et kvalitetssikringssystem  i hele kjeden, fra salg til montasje.
- Uavhengig tredjepartskontroll av produksjonen
- Uavhengig tredjepartskontroll av montasjen
- Byggevarens egenskaper vurderes mot gjeldende forskrifter og standarder

Et P-merket produkt er allerede ansett som egnet for bruk i bygninger. Skikkethetsvurderingen er utført av en uavhengig tredjepart (SP Sitac).
P-merket viser også at det er et kvalitetsprodukt som produsenten av produktet tar fullt ansvar for fra salg til montasje.