Sertifikater / Bestemmelser

P-merking

P-merking

P-merket er RISE sitt kvalitetsmerke. Et P-merket produkt oppfyller minst myndighetenes krav samt øvrige krav utviklet i samråd med bransjen.

Alle Sapa Building Systems produkter er gjennom godkjenningsbevis 144502 (pdf) sertifisert ifølge SPCR005.

Et godkjenningsbevis betyr at produktene har blitt vurdert til å oppfylle:
- P-merkingsreglene (SPCR 005)
- Byggeforskriftene
- Obligatoriske bestemmelser og generell veiledning om anvendelsen av europeiske
konstruksjonsstandarder (EKS)

Et P-merket produkt betyr også at:
- Produktet oppfyller de grunnleggende tekniske kravene
- Produktet oppfyller de deklarerte klasser for brann, innbrudd og lydisolering
- Produsenten har en egenkontroll av produksjonen
- Produsenten har ansvar for montasje og egenkontroll på byggeplassen (på P-merket
montasje)
- Egenkontroll av produksjon og montasje overvåkes av RISE
- RISE utfører årlig stikkprøver på produkter

Det er en stor trygghet for byggherrens kontrollansvarlige at P-merkede produkter benyttes. Det forenkler også at et uavhengig sertifiseringsorgan har gjort vurderinger av produktenes egenskaper mot kravene i byggeforskriftene.

Brukes P-merket montasje, hvor produsenten gis anledning til helhetsansvar for det komplette produktet, erstatter dette behovet for befaring på byggeplassen. Dette er kostnadsbesparende for byggherren, spesielt når det gjelder brannklassifiserte produkter der separat byggeplasskontroll ellers er obligatorisk.

Montasje er svært viktig for produktets egenskaper. Kvalitetssikret montasje med utdannete montører og dokumentert egenkontroll gir den beste forutsetningen for et godt resultat.

Vår anbefaling er at produktene alltid merkes som vist til høyre.

Kvalitetssikring av både produksjon og montasje er det beste beviset på et kvalitetsprodukt.

Mer om P-merking finner man på RISEs hjemmeside. Her fremgår det også hvilke av våre autoriserte produsenter som er tilsluttet ordningen med P-merking.

Lenker:
> Sertifisering regler for vinduer, dører, vegg- og takelementer av metall (RISE)

> Info ark på P-merket vinduer, dører, vegg- og takelementer av metall (RISE)