Hydro CIRCAL® 75R

Bygninger med sirkulær visjon
Hydro CIRCAL® 75R RECYLCLED ALUMINIUM

Bygninger med sirkulær visjon

Å bygge med visjon betyr å fokusere på fremtidig byutvikling der sirkulær økonomi står i sentrum.

Vi er helt overbeviste om at fremtidens byutvikling er umulig uten bærekraftig gjenbruk av byggematerialer. Ved å velge aluminiumlegeringen Hydro CIRCAL® i våre systemløsninger gir vi våre kunder muligheten til et grønnere valg hvor vi sammen arbeider for å redusere klimaavtrykket.

/ Hydro CIRCAL - RESIRKULERT ALUMINIUM MED MINIMALT KARBONAVTRYKK


Hydro CIRCAL® er en serie av førsteklasses aluminium med minimum 75% andel resirkulert aluminium fra forbrukerskrap, som for eksempel glassfasader og vinduer som er demontert fra bygninger og fullstendig resirkulert.

 

L’ALUMINIUM RECYCLÉ Hydro CIRCAL®

/ BÆREKRAFT STÅR ALLTID I SENTRUM

Å bygge med visjon betyr å fokusere på fremtidig byutvikling der sirkulær økonomi står i sentrum.

Vi er helt overbeviste om at fremtidens byutvikling er umulig uten bærekraftig gjenbruk av byggematerialer. Ved å velge aluminiumlegeringen Hydro CIRCAL® i våre systemløsninger gir vi våre kunder muligheten til et grønnere valg hvor vi sammen arbeider for å redusere klimaavtrykket.

UNE EMPREINTE CO2 MINIMALE / Hydro CIRCAL - RESIRKULERT ALUMINIUM MED MINIMALT KARBONAVTRYKK

Hydro CIRCAL® er en serie av førsteklasses aluminium med minimum 75% andel resirkulert aluminium fra forbrukerskrap, som for eksempel glassfasader og vinduer som er demontert fra bygninger og fullstendig resirkulert.


OPPNÅ DERES MILJØMÅL MED VÅRE SYSTEMLØSNINGER I ALUMINIUM

Våre systemløsninger for fasader, vinduer og dører forsikrer produsenter, arkiteter og entreprenører om at deres prosjekter oppfyller kravene til bærekraftig sertifisering.

Gjennom EPD og andre miljødeklarasjoner kan våre samarbeidspartnere alltid føle seg trygge i sine valg.


/ SKAPER FREMTIDENS PROSJEKTER

Med Hydro CIRCAL® kan du allerede nå skape fremtiden bygninger - Bygninger som genererer et lavt karbonavtrykk og samtidog oppnå miljøsertifiseringer som f.eks. BREEAM.

Jo flere prosjekter som bygges med bærekraftige aluminiumløsninger, desto mer kan vi kontinuerlig forbedre miljøbalansen mellom materialet og bygningen. Faktum er at fremtidens bygninger vil bli bygget med fornybare ressurser. Allerede i dag kan vi hjelpe deg med å ta del i prosessen.