POL
Okna

SAPA 1086

drzwi balkonowe otwierane do wewnątrz

Charakterystyka

Drzwi balkonowe o wysokiej izolacyjności cieplnej, z możliwością zastosowania naświetli bocznych lub górnych. Okna te należą do rodziny 1086 o tych samych podstawowych właściwościach i parametrach, co odpowiadające im okna standardowe. Są również dostępne w wersji SX, co zapewnia jeszcze wyższą efektywność energetyczną.

Drzwi balkonowe Sapa 1086 można bez problemu łączyć z naszymi systemami fasad 4150, 5050 SG i 3086.

Czytaj więcej o Hydro REDUXA®.

Broszury

Zalety produktu

WYSOKIE PARAMETRY

  • Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 zgodnie z normą EN 12207
  • Wodoszczelność: Klasa 9A zgodnie z normą EN 12208

WYSOKIE PARAMETRY

  • Współczynnik Uw: poniżej 0,89 W/m²K (SX, Ug=0,5 W/m²K, wymiary 1000 x 2100 mm)

Więcej informacji

DESIGN AND OPTIONS

Umiejscowienie okna w obrębie ściany

Aby cała konstrukcja okienna spełniała wymagania w zakresie efektywności energetycznej i zapewniała dobry komfort użytkowania, konieczne jest zamontowanie okna w ciepłej części ściany. Oznacza to, że powinno ono być osadzone jak najgłębiej w ścianie, co ma wiele zalet.

 Stwarza to dobre warunki do prawidłowego zamocowania i bezproblemowego funkcjonowania połączenia ościeżnicy ze ścianą. Ryzyko kondensacji pary wodnej zostaje ograniczone dzięki wyższej temperaturze powierzchni. Połączenie pomiędzy profilem ościeżnicy a ścianą powinno być wykonane z zastosowaniem uszczelnienia dwustopniowego. Oznacza to, że powinno ono składać się z zewnętrznej bariery przeciwdeszczowej, warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej oraz wewnętrznej bariery paroszczelnej.

Połączenia - patrz Elewacje i szczegóły w menu po prawej stronie.

Oszklenie

Niezabezpieczone oszklone powierzchnie, do których jest swobodny dostęp, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko obrażeń. Powierzchnie takie muszą być zwymiarowane tak, by mieć wystarczającą wytrzymałość na oddziaływanie dynamiczne ciała ludzkiego. Należy uwzględnić obowiązujące normy i wymagania.Wymiary funkcjonalne 
Grubość oszklenia 20-64 mm

Na ilustracji przedstawiono różne wymiary funkcjonalne, powszechnie stosowane w przemyśle okiennym i ustalone przez MTK (Szwedzkie Stowarzyszenie Producentów Szkła). Uszczelki wykonane są z EPDM i są dostępne w kilku wersjach.

Funkcje okuć

Rozwierne, otwierane do wewnątrz

Zamknięte

Otwarte, rozwierne

Okucia zamykające Notter AL 18  alternatywnie axxent-TBT (zawiasy ukryte)
Klamka x6661259
Klamka z kluczem x6661261
Klamka Sapa S16439
Klamka Sapa S16439 z zabezpieczeniem przed otwarciem okna przez dzieci S16441
Klamka Sapa z kluczem S16438

Okucia zamykająceNotterAL 18 alternatywnie axxent-TBT (zawiasy ukryte)
Klamka x6661259
Klamka z kluczem x6661261
Klamka Sapa S16439
Klamka Sapa S16439 z zabezpieczeniem przed otwarciem okna przez dzieci S16441
Klamka Sapa z kluczem S16438

Okucia zamykające Notter AL 18  alternatywnie axxent-TBT (zawiasy ukryte)
Klamka x6661259
Klamka z kluczem x6661261
Klamka Sapa S16439
Klamka Sapa S16439 z zabezpieczeniem przed otwarciem okna przez dzieci S16441
Klamka Sapa z kluczem S16438

Okucia zamykająceNotterAL 18 alternatywnie axxent-TBT (zawiasy ukryte)
Klamka x6661259
Klamka z kluczem x6661261
Klamka Sapa S16439
Klamka Sapa S16439 z zabezpieczeniem przed otwarciem okna przez dzieci S16441
Klamka Sapa z kluczem S16438

Elewacje i szczegóły

A1086-1023 6717274
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1024 123671727374
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1025 126717274
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Zasady mocowania

Zasady mocowania

Okna należy mocować do stabilnej i odpowiedniej konstrukcji ściennej. Wybór sposobu mocowania zależy od typu ściany. Liczba i rozmieszczenie punktów mocowania zależy od wielkości okna.

Przykłady:


Mocowanie ościeżnicy
za pomocą kotwy rozprężnej       


Mocowanie ościeżnicy
za pomocą tulejki
regulowanej


Mocowanie ościeżnicy
za pomocą
śruby i płytki spawanej