POL
Okna

SAPA 1086

okna otwierane na zewnątrz

Charakterystyka

Konstrukcja okien otwieranych na zewnątrz systemu Sapa 1086 oparta jest na tych samych zasadach, co przedstawiony powyżej system okien 1086 otwieranych do wewnątrz. Profile o głębokości 86 mm posiadają wzmocnioną izolację w postaci 42-milimetrowej przekładki termicznej z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Listwa przyszybowa pozwala na montaż szyby zespolonej o grubości 20-56 (64) mm. Okno to można stosować w połączeniu z systemem przeszkleń stałych Sapa 3086.

Czytaj więcej o Hydro REDUXA®.

Broszury

Zalety produktu

WYSOKIE PARAMETRY

  • Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 zgodnie z normą EN 12207
  • Wodoszczelność: Klasa 9A zgodnie z normą EN 12208

WYSOKIE PARAMETRY

  • Współczynnik Uw: Poniżej 1,1 W/m²K (PX, okno otwierane na zewnątrz Ug=0,5 W/m²K, wymiary 1230 x 1480 mm)

Więcej informacji

DESIGN AND OPTIONS

Umiejscowienie okna w obrębie ściany

Aby cała konstrukcja okienna spełniała wymagania w zakresie efektywności energetycznej i zapewniała dobry komfort użytkowania, konieczne jest zamontowanie okna w ciepłej części ściany. Oznacza to, że powinno ono być osadzone jak najgłębiej w ścianie, co ma wiele zalet.

 Stwarza to dobre warunki do prawidłowego zamocowania i bezproblemowego funkcjonowania połączenia ościeżnicy ze ścianą. Ryzyko kondensacji pary wodnej zostaje ograniczone dzięki wyższej temperaturze powierzchni. Połączenie pomiędzy profilem ościeżnicy a ścianą powinno być wykonane z zastosowaniem uszczelnienia dwustopniowego. Oznacza to, że powinno ono składać się z zewnętrznej bariery przeciwdeszczowej, warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej oraz wewnętrznej bariery paroszczelnej.

Połączenia - patrz Elewacje i szczegóły w menu po prawej stronie.

Oszklenie

Niezabezpieczone oszklone powierzchnie, do których jest swobodny dostęp, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko obrażeń. Powierzchnie takie muszą być zwymiarowane tak, by mieć wystarczającą wytrzymałość na oddziaływanie dynamiczne ciała ludzkiego. Należy uwzględnić obowiązujące normy i wymagania.

Wymiary funkcjonalne
Grubość oszklenia 20-64 mm

Na ilustracji przedstawiono różne wymiary funkcjonalne, powszechnie stosowane w przemyśle okiennym i ustalone przez MTK (Szwedzkie Stowarzyszenie Producentów Szkła). Uszczelki wykonane są z EPDM i są dostępne w kilku wersjach.

Funkcje okuć

Rozwierne, otwierane na zewnątrz


Zamknięte      


Otwarte, okno rozwierne     

Okucia zamykające typu Fix: zasuwnice
Klamki Sapa 16434 i 16435
Klamki Sapa 16434 i 16435 z zabezpieczeniem przed otwarciem okna przez dzieci 16441
Klamka Sapa z kluczem 16436 i 16437

Uchylne, otwierane na zewnątrz


Zamknięte     


Wentylacja, okno uchylne

Okucia zamykające typu Fix: zasuwnice
Klamka Sapa 16434
Klamka Sapa 16434 z zabezpieczeniem przed otwarciem okna przez dzieci 16440
Klamka Sapa z kluczem 16436    

Odchylne, otwierane na zewnątrz


Zamknięte


Otwarte, uchylne

Okucia zamykające typu Fix: zasuwnice
Klamka Sapa 16434
Klamka Sapa 16434 z zabezpieczeniem przed otwarciem okna przez dzieci 16440
Klamka Sapa z kluczem 16436

Elewacje i szczegóły

Zasady mocowania

Zasady mocowania

Okna należy mocować do stabilnej i odpowiedniej konstrukcji ściennej. Wybór sposobu mocowania zależy od typu ściany. Liczba i rozmieszczenie punktów mocowania zależy od wielkości okna.

Przykłady:


Mocowanie ościeżnicy
za pomocą kotwy rozprężnej       


Mocowanie ościeżnicy
za pomocą tulejki
regulowanej


Mocowanie ościeżnicy
za pomocą
śruby i płytki spawanej