POL
Systemy przeciwpożarowe

EI 30

2074 drzwi / 3074 przeszklenia (EI 15, E 30, EI 30)

Charakterystyka

Konstrukcja przeszklonych drzwi i ścianek działowych oparta jest na izolowanych profilach aluminiowych o głębokości konstrukcyjnej 74 mm. Elementy przeciwpożarowe wykonane są z wykorzystaniem szkła ognioodpornego lub paneli wypełniających zatwierdzonych do stosowania w danym systemie budowlanym.

Drzwi dostępne są także w wersji spełniającej wymogi pod względem dymoszczelności na poziomie klasy Sa.

Drzwi mogą być wykonane z profili skrzydłowych dopasowanych do wszystkich typów zamków. Maksymalne wymiary skrzydła wynoszą 1306 x 2240 mm. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych maksymalna szerokość zewnętrzna skrzydła wynosi 2100 mm.

Dostępne są różne wersje progów; opcjonalnie drzwi mogą być montowane również bez progu, ze szczeliną 10 mm pod dolną krawędzią.

W przypadku przeszklonych ścianek wewnętrznych nie ma ograniczeń co do długości, natomiast ich maksymalna wysokość wynosi 3000 mm.

Profile ramowe dostępne są w wersjach od 105 mm do 240 mm. Do rozbudowy w pionie stosowane są profile specjalne, wykonane jako profile dzielące.

Numer świadectwa homologacji typu: 144503.

Więcej informacji na temat ochrony przeciwpożarowej, klasyfikacji odporności ogniowej, przepisów i wytycznych ogólnych znaleźć można w szwedzkich przepisach budowlanych BBR, rozdział 5.

Broszury

Więcej informacji

DESIGN AND OPTIONS

Wymiar w świetle

Drzwi i wejścia, a także inne przejścia w ciągach komunikacyjnych, powinny być projektowane w taki sposób, aby zapewnić wystarczająco dużo miejsca dla ruchu osób i umożliwić poruszanie się na wózku inwalidzkim. Należy uwzględnić obowiązujące normy i wymagania.

Drzwi przymykowe

Panele wypełniające

Niektóre części skrzydła drzwiowego lub naświetla bocznego mogą lub muszą być wypełnione panelami wypełniającymi. Należy uwzględnić warstwę wierzchnią i podłoże paneli. Wymienione poniżej panele wypełniające spełniają wymagania dla odpowiedniej klasy odporności ogniowej.

Panel wypełniający Stp-G 32-38 mm

Płyty gipsowe pokryte blachą stalową lub blachą ze stali nierdzewnej.
Maks. wymiary, wys. x szer.: 600 x 2400 mm, 1100 x 1100 mm
Maks. wymiary naświetla bocznego, wys. x szer.: 2092 x 800 mm

 

Panel wypełniający Alp-G 33-39 mm

Płyty gipsowe pokryte blachą aluminiową.
Maks. wymiary, wys. x szer.: 600 x 2400 mm, 1100 x 1100 mm
Maks. wymiary naświetla bocznego, wys. x szer.: 2092 x 800 mm