Certifikat och bestämmelser

P-märkning

P-märkning

P-märket är RISEs kvalitetsmärke. En P-märkt produkt uppfyller minst myndighetskrav och övriga krav framtagna i samråd med branschen.

Alla Sapa Byggsystems produkter är genom godkännandebevis
144502 (pdf) certifierade enligt SPCR005.

Godkännandebeviset innebär att produkterna har bedömts uppfylla:
- P-märkningsreglerna (SPCR 005)
- Boverkets Byggregler (BBR)
- Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS)

Vilka delar av BBR och EKS som bedömts uppfyllda framgår av godkännandebeviset.

En P-märkt produkt medför även att:
- produkten uppfyller grundläggande tekniska krav
- produkten uppfyller deklarerade klasser avseende brand, inbrott och ljudisolering
- tillverkaren har en egenkontroll av produktionen
 -tillverkaren ansvarar för montage och egenkontroll på byggplats (vid P-märkt montage)
- egenkontroll av tillverkning och montage övervakas av RISE
- RISE utför årlig stickprovsmässig provning på produkter

Det är en stor trygghet för byggherrens kontrollansvarig att P-märka byggprodukter används. Det underlättar även att ett oberoende certifieringsorgan har gjort bedömningar av byggproduktens egenskaper mot kraven i  Boverkets Byggregler (BBR) och EKS.

Används P-märkt montage, där tillverkaren ges möjlighet till ett helhetsansvar för den kompletta byggprodukten, så ersätter detta behovet av byggplatskontroll. Detta är kostnadsbesparande för byggherren framförallt när det gäller brandklassade produkter där separat byggplatskontroll annars är obligatoriskt. Montaget är en mycket viktig del för produkternas egenskaper, varför kvalitetssäkrat montage med utbildade montörer och dokumenterad egenkontroll ger den bästa förutsättningen för ett bra resultat.

Vår rekommendation är att produkterna alltid märks enligt exemplet till höger.
Kvalitetssäkring av både tillverkning och montage är det bästa beviset för en kvalitetsprodukt.

Mer om P-märkning finns att läsa på RISEs hemsida.

Här framgår även vilka av våra auktoriserade tillverkare som är anslutna till P-märkningen.

Länkar:
> Certifieringsregler för fönster, dörrar, vägg- och takelement av metall [SPCR 005] + Sapa Byggsystems auktoriserade tillverkare certifierade för P-märkning (RISE)

 > Infoblad om P-märkta fönster, dörrar, vägg- och takelement av metall (RISE)