Certifikat och bestämmelser

P-märket är SPs kvalitetsmärke. Märket har funnits en längre tid på marknaden och garanterar en hög kvalité på märkta produkter. Kvaliteten säkerställs löpande genom övervakning av tillverkning och montage dels genom tillverkarens egenkontroll men även genom stickprover utförda av SP.

P-märket är ett komplement till CE-märket.
CE-märkningen utförs av tillverkare, baserat på dokumentation som krävs vilket i vissa fall innebär provning, kontroll eller certifiering av ett anmält organ. Resultatet av CE-märkningen är en deklaration, som tillverkaren utfärdar, av värden på vissa egenskaper. P-märkningen kompletterar CE-märkningen genom att knyta resultaten till svensk lagstiftning, att ge möjlighet till deklaration av flera egenskaper och kvalitetssäkring genom en övervakande kontroll.

Alla Sapa Byggsystems produkter är certifierade för P-märkning och vissa av våra produkter även omfattas av en produktstandard för CE-märkning.