Certifikat och bestämmelser

Skillnader P-märkning/CE-märkning

Skillnader P- och CE-märkning

I samband med Byggproduktförordningens ikraftträdande och kravet på prestandadeklaration och CE-märkning finns det behov av att förtydliga skillnaderna mellan P-märkning och CE-märkning.

Vad innebär CE-märkningen
- Byggproduktens prestanda är deklarerad på ett enhetligt sätt inom EU/EES.
- Byggprodukter som omfattas av en produktstandard (hEN) skall prestandadeklareras och CE-märkas.
- Lagkrav from 1/7-2013
- Inget kvalitetsmärke för produkten

En CE-märkt byggprodukt är inte per automatik lämplig att användas i byggnader. Lämpligheten måste byggherren själv avgöra via den prestandan som prestandadeklarationen/CE-märkningen anger.

Vad innebär P-märkningen
- Uppfyller vissa miniminivåer gällande prestanda av grundläggande tekniska krav
- Tillverkaren har kvalitetssäkring i hela kedjan från försäljning till montage.
- Oberoende tredjepartskontroll av tillverkning
- Oberoende tredjepartskontroll av montage
- Byggproduktens prestanda är bedömd gentemot BBR/EKS

En P-märkt produkt är redan bedömd som lämplig att använda i byggnader. Lämplighetsbedömningen är gjord av en oberoende tredjepart (SP Sitac).

P-märket anger även att det är en kvalitetsprodukt där tillverkaren av byggprodukten tar helhetsansvaret från försäljning till montage.