Broschyr Skolor

Här kan du ladda ner vår senaste broschyr där du får läsa mer om SAPAS fokus på utbildning och lärande. Ljud, ljus och säkerhet är bara några faktorer som är viktiga att beakta när det kommer till design- och byggnation av skolbyggnader. Miljöperspektivet är också en viktig del som spelar en avgörande roll för vår nästa generation. Låt dig också inspireras av några skolprojekt med våra systemlösningar!