Byggnader för vård och hälsa

Hälsovårdsinrättningar byggdes historiskt med syfte att tillhandahålla medicinsk vård. Dessa vårdbyggnationer fokuserade väldigt lite på hur designen påverkade patienter och personal som vistades inne i byggnaden.

Det har under de senaste åren skett en stor förändring inom vården för att skapa fler hälsofrämjande byggnader som är anpassade för att ge patienter och personal en mer komfortabel miljö som bidrar till välmående.

Dagsljus är en viktig aspekt när det kommer till arkitektur och arkitekternas fokus kring vårdbyggnationer. Här spelar stora glasade ytor en viktig roll, där naturligt dagsljus når rummen samtidigt som en god solavskärmning ska vara möjlig. Akustik, isolering och temperaturkontroll är andra exempel på vad som kan bidra till en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö.

Navigering och tillgänglighet är också viktiga faktorer med tanke på att sjukhusen tar emot ett stort antal besökare varje dag. Säkerhet är en annan viktig funktion, speciellt i psykiatriska vårdlokaler, där vikten är stor av att ha säkra dörrar med lås och motoriserade system. Investerare har alltid i uppdrag och intresse att minska driftskostnaderna och i dagens samhälle tenderar allt fler att följa den cirkulära aspekten som genererar låga koldioxidutsläpp samtidigt som den är mer kostnadseffektiv genom bland annat förnybar energi.

SAPA:s systemlösningar i aluminium uppfyller sjukvårdens krav på byggnader när det gäller hållbarhet, komfort, säkerhet och design. Glasfasader, fönster och dörrar, som finns i flera utföranden, svarar till de olika behov som finns för byggnationer inom hälsa och sjukvård.

Som en del av Hydro bär vi på SAPA ett stort engagemang till hållbar utveckling. Som en global leverantör av aluminiumprodukter med aktiviteter som spänner över hela värdekedjan har Hydro som mål att minska sina totala koldioxidutsläpp med 30 % till 2030.