Vilka är konsekvenserna av dålig brandsäkerhet?

2020-09-13

Vilka är konsekvenserna av dålig brandsäkerhet?

I Sverige utför räddningstjänsten ca 10000 räddningsinsatser för bränder i byggnader.

Både utformning, konstruktion och material påverkar allvarlighetsgraden av en brand. Arkitekten ansvarar tillsammans med entreprenören, fastighetsutvecklaren och ägaren för att lämplig konstruktion, byggteknik och material används för att uppnå god brandsäkerhet.

Brandsäkerhet i förhållande till kostnader

Arkitekter måste ofta starta designprocessen utan en fullständig utvärdering av de resultat som byggherren vill ha, vilket leder till förändringar och kostnadsbesparingar under hela byggprocessen. Det kan få olyckliga konsekvenser för brandsäkerheten.

Ta till exempel Grenfell Tower-tragedin 2017. På fjärde våningen i ett bostadshus i London utvecklades en kökseld till en byggnadsbrand som krävde 72 människors liv på mindre än en timme. Elden spred sig 20 våningar upp på bara 36 minuter. Det har rapporterats att isoleringsmaterialet och fasadpanelerna som användes när huset renoverades 2015/16 inte uppfyllde kraven på brandsäkerhet.

I efterhand har det också visat sig att branddörrarna i byggnaden var defekta. Branddörrarna konstruerades för att vara brandbeständiga i 30 minuter, men visade sig motstå brand i endast 15 minuter. En mycket kortare tid än väntat, och 15 värdefulla minuter som kunde ha använts för evakuering.

Läs även: Vad skiljer en branddörr från en vanlig dörr?

Brännbar isolering har även använts i Norge, men lyckligtvis stoppades bygget. På Mæla gymnasium i Skien projekterades ytter- och innerväggar av polykarbonat och plastisolering som inte hade testats i Norge. När en testvägg slutligen byggdes och utsattes för eld visade det sig att väggen hade en genombränningstid på endast 35 sekunder, vilket kunde ha fått dödliga konsekvenser. Det brandfarliga skolprojektet avslutades med en rättegång där arkitekten dömdes och en förlikning sedan träffades.

Brandsäkerhetskonstruktion

Mot bakgrund av exemplen ovan är det viktigt att du som arkitekt ser till att du är medveten om de specifika brandsäkerhetsproblemen i den planerade strukturen, både under renovering och nybyggnation, samt att du får råd och information från nödvändiga källor så tidigt som möjligt under konstruktionsstadiet.

Innan du överlämnar dina ritningar är det bra att låta ditt förslag granskas vad gäller brandsäkerhet. På så sätt skyddar byggherren sin investering i projektet, och du kan framställa en högkvalitativ arkitektonisk design som säkerställer både mänskligt liv och ekonomiska investeringar.