En cirkulär framtid – Ett ansvar för byggindustrin

2021-02-04

En cirkulär framtid – Ett ansvar för byggindustrin

Att vara en del av en cirkulär ekonomi handlar om att gå från ord till handling. Att ha ett klimatengagemang där man redan i planeringsfasen för en byggnad tar in miljömålen som en riktlinje att följa genom hela projektet. Vi vet att klimatet påverkar oss. Vi – du och jag – vi är alla en del av jordens kretslopp. Och vi vet samtidigt att framtiden inte väntar. Koldioxidutsläppen är ett ansvar vi alla måste ta, i synnerhet ett ansvar som varje part i byggindustrin måste beakta. Genom att göra medvetna val för byggbranschen som genererar ett lågt koldioxidavtryck kan vi skapa en framtid där vi inte bara förbrukar material, utan där vi också återanvänder det vi en gång byggt.

-“Att arbeta cirkulärt och att bygga cirkulärt – det är inte längre ett val eller en vision. Det är något vi faktiskt gör och målmedvetet eftersträvar när vi utvecklar våra produkter och aluminiumsystem”, säger Johan Strand, Sales Director, SAPA.

Det byggs och det rivs världen över och det är något vi alltid kommer att göra men vi ska också ta hand om det vi en gång byggt. En förbrukad aluminiumram till ett fönster som demonterats från en byggnad har inte nått sitt slut. Produkten strimlas, sorteras och smälts ner, vilket sparar 95% energi i jämförelse med produktion av primäraluminium*. Därefter skapas nya profiler till ett fönster, en dörr eller en fasad. Och fönstret som vi en gång tittade ut igenom har därmed fått ett nytt liv – i en ny byggnad.

Genom att alltid sätta byggnationers klimatavtryck i fokus, från materialvalet till energibesparingar och andra klimatberäkningar kan du få full kontroll på projektets klimatpåverkan i praktiken. Genom att använda miljödeklarationer som EPD ges du samtidigt möjlighet att dokumentera det fullt ut. Hur vore det om alla tog detta i beaktning från planering till färdigställandet av ett projekt? Där vi tillsammans skapar ett samhälle där vi tar tillvara på de resurser vi har. Där vi heller aldrig ser igenom fingrarna vad gäller miljöpåverkan och koldioxidutsläppen. Cirkulära produkter är framtidens byggstenar, bokstavligt talat. Det gäller inte minst för byggbranschen, som står för 40% av de globala utsläppen.

-“Vi har fått en väldigt stor respons från marknaden och merparten av våra projekt är tillverkade av Hydro CIRCAL som är en aluminiumlegering bestående av minst 75% återvunnet aluminium från tidigare byggprodukter. Tack var en modern och avancerad sorteringsteknik avlägsnas fel aluminiumlegeringar med hjälp av ett lufttryck och vi kan producera en produkt av högsta kvalitét med ett koldioxidavtryck som är 6 gånger lägre än vid produktion för primäraluminium*” avslutar Johan Strand.

Visst är det fantastiskt att teknik och design kan hjälpa oss bevara jordens resurser samtidigt som vi följer med utvecklingen. Vi river. Vi återvinner. Vi bygger. Och vi gör det tillsammans.


Se vår senaste film: SAPA – A Circular Future