En hållbar strategi är att vara proaktiv för att minska miljöpåverkan

2021-04-21

En hållbar strategi är att vara proaktiv för att minska miljöpåverkan

Målet för Hydro är att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till 2030. Detta genom grönare inköp och grönare produktion och målet är också att hjälpa kunderna att minska sina utsläpp genom grönare produkter.

För närvarande har aluminium den snabbast växande efterfrågan bland metaller i världen. De främsta orsakerna är dess låga vikt och styrka samt de hållbara fördelarna. Aluminium kan återvinnas upprepade gånger utan att kvalité går förlorad. Detta gör metallen till ett utmärkt val när det gäller byggmaterial för nollenergibyggnader.

Innovation och teknikutveckling är de viktigaste faktorerna för koldioxidfria processer och vi måste alltid aktivt driva på hållbarhet när vi utvecklar och producerar nya produkter. Det räcker inte längre att bara bygga energieffektivt. Vi måste arbeta hårt för att minimera utsläppen från byggmaterialet vi använder, inklusive det material som blir kvar när byggnader rivs.

Som svar på konsumenternas efterfrågan på klimatsmarta produkter har Hydro utvecklat två aluminiumprodukter. Hydro CIRCAL som består av minst 75% återvunnen aluminium från uttjänta produkter och Hydro REDUXA, producerad med vattenkraft. Hydro upplever också en växande efterfrågan på CIRCAL och REDUXA för användning i BREEAM-certifierade byggprojekt. Detta på grund av dess låga koldioxidutsläpp.

”Vi måste pusha gränserna och vara i framkant när det gäller miljövänliga och energieffektiva byggnader och tack vare aluminiumlegeringen Hydro CIRCAL kan vi idag erbjuda byggsystem i aluminium med ett av de lägsta koldioxidavtrycken världen över” säger Johan Strand, försäljningschef för SAPA på Hydro Building Systems.

Läs mer om Hydro CIRCAL och Hydro REDUXA HÄR.