[Fokus] Skolor

Skærbæk Skole i Danmark – designad för att vara kompatibel med "21st Century Learning Skills"

Vi lever just nu i "informationsåldern" där vi måste ta hänsyn till den blixtsnabba utvecklingen på moderna marknader. Det är viktigt att vi rustar våra elever med rätt verktyg för att helt enkelt kunna hänga med i samhällets utveckling. Teorin om 2000-talets inlärningsförmåga är uppdelad i 12 färdigheter, med alla en egenskap gemensamt – internet. Skærbæk Skole i Danmark är utformad med hänsyn till dessa olika färdigheter, indelade i de tre kategorierna; 1) Inlärningsförmåga, 2) Läskunnighet och 3) Livskunskap.
Mer information

Musikhögskolan i Örebro – där arkitektur möter musik

Arkitektur och musik har mycket gemensamt, låt oss ta mönster som exempel. Både arkitektur och musik behandlar struktur och arrangemang på liknande sätt – formen på en byggnad, eller rytmen i en låt. Föreställningen om mönster är densamma. En annan uppfattning som också går hand i hand med mönster är balans, det är så du vill se på arkitektur, men också när du lyssnar på musik.
Mer information

Baggeboskolan i Tibro är årets bästa samhällsfastighet i Sverige

Arkitektur kommer inte bara från kreativa idéer, utan också från ett samarbete med alla inblandade i projektet. Metallbyggare, entreprenörer och de som faktiskt kommer att använda utrymmet. Baggeboskolan är ett exempel på samarbetsarkitektur och har erhållit det prestigefyllda byggpriset ”Årets Bygge” i Sverige.
Mer information

Ett ansiktslyft för Högskolan i Halmstad - Ny tillbyggnad och renovering av S-huset

Kommer du ihåg din mattelärare? Eller kommer du ihåg själva klassrummet? Enligt moderna studier är miljön lika viktig som läraren när det gäller utbildning. Hälsa, koncentration och resultat är alla faktorer med stor förbättring tack vare en miljö som innehåller mycket naturligt ljus. Detta har S-huset på Halmstad högskola lyckats med och byggnaden har erhållit certifieringen Miljöbyggnad Silver.
Mer information

Oxelöskolan – En kreativ miljö för lärande

Oxelöskolan är en plats fylld av kreativitet. Skolans fokus ligger på konstnärliga aktiviteter, och så fort du kliver in i byggnaden kan du känna originaliteten. Teater, dans, musik, sång, konst och form är alla ämnen som utövas i denna byggnad av kreativitet. Oxelöskolan är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.
Mer information

Mediahuset i Volda – Cirkulär byggnad med fokus på framtiden

2021 stod Mediehuset, signerat LINK Arkitektur, klart. Högskolan i Volda har runt 500 mediestudenter, fördelat på 6 olika Bachelor program. Detta är ett lyft, inte minst för utbildningen och framtiden, där media spelar en viktig roll i samhället. Byggnadens tydliga fokus på miljö återses bland annat genom materialval av fasad, där man valt återvunnet Hydro CIRCAL aluminium med ett av marknadens lägsta koldioxidavtryck.
Mer information

Johan Skytteskolan – Med fokus på trygghet och ökad möjlighet till variation

”Alla elever är allas elever", är ledstjärnan för Johan Skytteskolan i Älvsjö. Här bejakar man olikheter och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Studiero och trygghet är a och o och här spelar lokalerna en stor roll. Johan Skytteskolans nya skolhus för årskurserna förskoleklass till och med årskurs 6 invigdes hösten 2019. Det speciella med denna är att skolhuset är byggd i hemvister. Det vill säga en mindre skola i en större skola. Allt för att skapa kreativa, trygga och lärande miljöer för barnen.
Mer information

Nya Bagartorpsskolan i Solna - Stockholms första Svanenmärkta skola

I augusti 2021 öppnade den nya Bagartorpsskolan i Solna. Här är nu platsen för 360 elever som fått nya fräscha lokaler, vilket är en god grund för lärande och utveckling. Skolan är dessutom Stockholms första Svanenmärkta skola, vilket bevisar att den tillhör de minst miljöbelastande skolorna på marknaden. SAPA glasfasader och fönster är levererade till projektet.
Mer information

Midtun Skole – skolan där renovering möter ny design

Det finns många anledningar till att vi alltid bör överväga renovering när det gäller ”nya” projekt. En anledning är bland annat det byggnadshistoriska värdet. Vi kan lära oss mycket av gamla byggnader när det gäller historia, arkitektur, design och det gamla levnadssättet. En annan anledning är hållbarhet. Vi måste ta hänsyn till de resurser vi redan har och se till att vi bidrar till en cirkulär ekonomi.
Mer information

Lindesberg investerar stort i ny skolbyggnad med fokus på ljus och välbefinnande

Utbildning är onekligen viktigt för vår framtid. Ett barns lärande formar morgondagens människor. Vetenskapliga studier visar att en skolas miljö har en positiv inverkan på elevens (och lärarnas) välbefinnande - det minskar stress, skolfrånvaro och vissa säger till och med att miljön är en nyckelfaktor när det gäller elevens prestationer. Lindesbergs kommun gjorde sin största investering i historien och såg till att Lindbackaskolan får de bästa förutsättningarna för studenterna och deras framtid.
Mer information