Ett ansiktslyft för Högskolan i Halmstad - Ny tillbyggnad och renovering av S-huset

2021-11-23

Ett ansiktslyft för Högskolan i Halmstad - Ny tillbyggnad och renovering av S-huset

Kommer du ihåg din mattelärare? Eller kommer du ihåg själva klassrummet? Enligt moderna studier är miljön lika viktig som läraren när det gäller utbildning. Hälsa, koncentration och resultat är alla faktorermed stor förbättring tack vare en miljö som innehåller mycket naturligt ljus. Detta har S-huset på Halmstad högskola lyckats med och byggnaden har erhållit certifieringen Miljöbyggnad Silver.

En blandning av gammalt och nytt, det skulle vara en ganska exakt beskrivning av Fredblad Arkitekters senaste design, S-huset på Högskolan I Halmstad. Den gamla industribyggnad från 40-talet har fått både en ansiktslyftning och en ny tillbyggnad. Moderna faciliteter, med avancerade laboratorier, aula och kontor fyller nu de gamla lokalerna, och den gamla industriella atmosfären smälter in vackert med det moderna etablissemanget.

”Visionen var att återskapa och till viss del nyskapa byggnadens ursprungliga karaktär. En viktig del i detta är de stora fasadpartierna. Med integrerad solavskärmning och screentryckta glas ger det byggnaden en fin karaktär”, säger Leif Jönsson, Akitekt SAR/MSA.

S-huset har en takhöjd på 18 meter och glastaket släpper generöst in naturligt ljus. Miljön är ljusoch luftigoch skapar bekväma mötesplatser för både elever och lärare. Byggnadens kulturella värde harvarit en viktigaspekt av projektet, och detta har noggrant beaktats vid restaurering av de olika delarna av

byggnaden. Nya fönster, nytt tak och ett taklanternin har lagts till för att förbättra kvaliteten på både inom- och utomhusklimatet

”Viktigt när vi gestaltar skolmiljöer är att hantera dagsljuset på ett omsorgsfullt sätt. Det handlar om att säkerställa rätt tillgång till dagsljus, skapa solskyddade innemiljöer och även förse de inre delarna av byggnaden med bländfritt ljus. De stora glaslanterninerna skänker ett behagligt ljus till byggnadens alla delar”, säger Leif Jönsson, Akitekt SAR/MSA.

Per Kåhred Photography

Byggnaden har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Byggherre: Intea Fastigheter AB
Byggmästare: Fragerus Bygg AB
Arkitekt: Fredblad Arkitekter
SAPA-kund: Preconal
Produkter: SAPA 4150 Fasad, SAPA 5050 Glastak, SAPA 2086 Dörrar.

Läs mer om våra skolor här