Johan Skytteskolan – Med fokus på trygghet och ökad möjlighet till variation

2021-11-22

Johan Skytteskolan – Med fokus på trygghet och ökad möjlighet till variation

”Alla elever är allas elever", är ledstjärnan för Johan Skytteskolan i Älvsjö. Här bejakar man olikheter och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Studiero och trygghet är a och o och här spelar lokalerna en stor roll. Johan Skytteskolans nya skolhus för årskurserna förskoleklass till och med årskurs 6 invigdes hösten 2019. Det speciella med denna är att skolhuset är byggd i hemvister. Det vill säga en mindre skola i en större skola. Allt för att skapa kreativa, trygga och lärande miljöer för barnen

Behoven av skolor och förskolor accelererar snabbt i Sverige just nu och nästan 10 % av landets totala skolbyggen startas i Stockholm. Johan Skytteskolan är belägen i södra Älvsjö. Här går ca 1200 elever i årskurserna F-9. Skolan består av två separata men närliggande byggnader, en för årskurserna 7-9 och en relativt nybyggd skola för förskoleklass till och med årskurs 6.

Johan Skytteskolans nyare skolhus har en hemvist för varje årskurs. Varje hemvist har en yta på ca 400 kvm. Hemvisten består av två basrum, stora som normalstora klassrum, samt en studieyta på cirka 175 kvadratmeter. I varje hemvist finns också grupprum, ateljé och toaletter. Undervisning kan bedrivas på olika sätt i de olika hemvisterna, i olika lärmiljöer och i olika gruppstorlekar så att var och en av eleverna kan få sina behov tillgodosedda. Skolan är dessutom skofri, vilket innebär att alla tar av sig skorna innan de tar sig till sina respektive hemvister.

 

Att skolans arkitektur också genomsyras av kreativitet är det ingen tvekan om. Vid sidan av Stadion Arkitekter har en nyckelkreatör i projektet varit konstnären Jesper Nyrén. Han har särskilt skapat sin interiöra konst utifrån ett akustiskt perspektiv. Utgångspunkten var att det skulle finnas en akustikvägg som dämpar ljudet avsevärt. Denna del skulle heller inte skrika färg och form utan smälta in och bli en naturlig del av rummet. Att skolan är ovanligt tyst är något många lägger märke till, vilket också är en bidragande faktor till studiero och en god lärmiljö.

Skolans val av materialfärger är en blinkning till det befintliga gula teglet genom ljusa fasadplattor. Ute på gården har också ett större bullerplank satts upp som skapar en lugnare stämning inne på gården, vilket gör att man också kan använda utemiljön som studierum. Något som man också finner ute på skolgården är odlingar - som består till 100 % av ätbart grönt såsom kryddor, smultron, vinbär och äpplen.

Johan Skytteskolan är ett skolexempel på hur pedagogiken och konsten att bygga skolor kan utvecklas, där man tillsammans skapar kreativa och varierande rum för kunskapshämtning och välbefinnande.

Abax har levererat SAPA aluminiumsystem till skolan.

Foto: Erik Wik
Kund: Abax
Produkter: Fasad 4150, Fönster 1086
Arkitekt: Stadion Arkitekter

Läs mer om våra skolor här