Mediahuset i Volda – Cirkulär byggnad med fokus på framtiden

2021-11-23

Mediahuset i Volda – Cirkulär byggnad med fokus på framtiden

Fotograf: Marius Beck Dahle

2021 stod Mediehuset, signerat LINK Arkitektur, klart. Högskolan i Volda har runt 500 mediestudenter, fördelat på 6 olika Bachelor program. Detta är ett lyft, inte minst för utbildningen och framtiden, där media spelar en viktig roll i samhället. Byggnadens tydliga fokus på miljö återses bland annat genom materialval av fasad, där man valt återvunnet Hydro CIRCAL aluminium med ett av marknadens lägsta koldioxidavtryck. 

Att det är viktigt med goda utbildningslokaler som främjar lust och välbefinnande i lärandet är ingen direkt nyhet. Det byggs och renoveras kontinuerligt skolor runt om i landet, och något som blir mer och mer aktuellt är att kunskap krävs kring materialval, som är en avgörande faktor för projektets strävan mot ett lägre koldioxidutsläpp. Ett ansvar som vi alla i byggindustrin måste ta.

Att det är skillnad i CO2-utsläppet vid användning av återvunnet aluminium från processkärp och återvunnet aluminium från tidigare byggnader är en viktig kunskap att beakta som också är avgörande för projektets totala koldioxidavtryck.

Projektet Mediehuset i Volda har en generös takhöjd och stora glaspartier som bidrar till ett stort ljusinsläpp. Byggnaden har ett tydligt budskap: Det ska vara en plats där studenter möter hög komfort för både lärande och välmående. Förutom att arkitekten och byggherren fokuserat på detta, så är även här materialvalet en avgörande faktor för ett fullständigt miljötänk, där man värnar om vår nästa generation genom återanvändning av resurser.

Den nya mediabyggnaden har glasfasader SAPA 4150 med aluminiumlegeringen Hydro CIRCAL. Hydro CIRCAL är en aluminiumlegering bestående av minst 75 % återvunnet aluminium från uttjänta produkter, såsom fasader och fönster som har demonterats från byggnader och därefter återvunnits. Målet med Mediahusprojektet i Volda är att dokumentera en minskning av koldioxidutsläppen med minst 30 % i förhållande till en referensbyggnad i nivå med nuvarande TEK.

”Ju fler projekt som byggs med hållbara aluminiumlösningar, desto mer kan vi kontinuerligt förbättra miljöbalansen mellan materialet och byggnaden. Genom EPD och andra miljödeklarationer kan våra partners alltid känna sig trygga i sina val ”, säger Johan Strand, VD på Hydro Building Systems Sweden AB.

Legering av återvunnen aluminium är idag standardlösning för SAPAS fasader och från 2022 även för fönster och dörrar.

En framtidens skola
Mediehuset är ett viktigt avtryck för platsen där man värnar om en framtid med undervisning och lärande i fokus. Mediehuset på 3900 kvadratmeter välkomnar studenter till härliga utbildningslokaler med bästa komfort både vad gäller ljud, ljus och luft.

” Medieyrkena är i en förändring. En ny byggnad ger oss möjligheter till framtidsinriktad undervisning och forskning i yrkesinriktade medieämnen, säger dekan Audhild Gregorisdotter Rotevatn i ett tidigare pressmeddelande.

Byggherre: Statsbygg
Totalentreprenör: PEAB / K Nordang AS
Arkitekt: LINK ARKITEKTUR
SAPA-producent: H-fasader AS

Produkt: Fasad SAPA 4150, Fönster SAPA 1086, Dörrar 2086

Läs mer om våra skolor här