Midtun Skole – skolan där renovering möter ny design

2021-10-07

Midtun Skole – skolan där renovering möter ny design

Fotograf: Hundven-Clements Photography

Det finns många anledningar till att vi alltid bör överväga renovering när det gäller ”nya” projekt. En anledning är bland annat det byggnadshistoriska värdet. Vi kan lära oss mycket av gamla byggnader när det gäller historia, arkitektur, design och det gamla levnadssättet. En annan anledning är hållbarhet. Vi måste ta hänsyn till de resurser vi redan har och se till att vi bidrar till en cirkulär ekonomi. 

Midtun Skole var i behov av både en renovering och en ny skolbyggnad. 4100 kvadratmeter restaurerades och 2500 kvadratmeter yta byggdes till. Skolan är en grundskola, och med den nya byggnaden rymmer verksamheten upp till 500 elever. Klassrummen är speciellt utformade beroende på ämnen, det finns specialrum för vetenskap, musik, konst och hantverk etc.

”Skolor är komplexa byggnader, alla olika faser har sina egna utmaningar. Skolornas utbildning är i ständig förändring och kräver att skolan har någon form av flexibilitet. Byggnaden ska hålla länge, vara hållbar och materialvalet måste vara robust och hållbart. Nödvändiga element för en skola är bra inneklimat, dagsljus och bra akustik” säger Liv Marit Haraldsrud, arkitekt på ARTEC.

När man står mellan renovering och nybyggnation finns det flera faktorer att ta hänsyn till, och till att börja med bör man besluta vilket alternativ som passar bäst. Midtun Skole använde båda alternativen. Renovering av skolan var inte helt enkel eftersom man var tvungen vara medveten om byggnadens antikvariska värde och se till att bevara den gamla karaktären istället för att modifiera den till något nytt. Parallellt med utmaningen att restaurera stod även den nya byggnaden inför sin utmaning - att harmonisera med den gamla byggnaden samtidigt som den tydligt måste skilja sig från den befintliga byggnaden.

Kommunen hade en önskan om att fasaden skulle matcha utsidan av den befintliga byggnaden, och fasadens rytm matchar därför båda byggnader, trots att de har en annan geometri osv. Övergången från den gamla till den nya är tydligt markerad tack vare de mörka profilerna i fasaden.

”Den största utmaningen var kopplingen mellan en gammal och en ny skola, både organisatoriskt och arkitektoniskt. Antikvariska myndigheter ville inte ha en förlängning. Det var svårt att hitta en form och kläder som kunde accepteras. Tillbyggnaden är mellan 2 befintliga byggnader med olika åldrar och kvalitet. Nybyggnationen måste vara lägre än vad som krävs av arbetsbyggnader idag. Nu när allt finns där önskar jag personligen att det fanns en större kontrast mellan nytt och befintligt, men det var inte stadsarkitektens och antikvariens önskan.” säger Liv Marit Haraldsrud, arkitekt på ARTEC.

Arkitekt: Artec
Byggherre: Bergen Kommune
Entreprenör: Veidekke
SAPA kund: H-fasader Bue Aluminium AS
Produkter: SAPA Fönster 1086, SAPA Dörr 2086, SAPA Branddörr 2086, Fasad 4150, SAPA Glastak 5050

Läs mer om våra skolor här