Nya Bagartorpsskolan i Solna - Stockholms första Svanenmärkta skola

2021-11-16

Nya Bagartorpsskolan i Solna - Stockholms första Svanenmärkta skola

I augusti 2021 öppnade den nya Bagartorpsskolan i Solna. Här är nu platsen för 360 elever som fått nya fräscha lokaler, vilket är en god grund för lärande och utveckling. Skolan är dessutom Stockholms första Svanenmärkta skola, vilket bevisar att den tillhör de minst miljöbelastande skolorna på marknaden. SAPA glasfasader och fönster är levererade till projektet.

Den tidigare Bagartorpsskolan revs för att ge plats åt en ny skola med ett större upptagningsområde, detta för att barn från olika stadsdelar ska mötas och därmed motverka segregation. Skolan, som har en yta på 5 200 m2, har en idrottsprofil som genomsyrar all daglig verksamhet med bland annat utökad idrottstid, nära samarbete med idrottsföreningar samt en aktiv tävlingsverksamhet. Skolan består av två byggnader varav den ena innehåller klassrum, specialsalar och matsal och den andra en större idrottshall.

Att Bagartorpsskolan har ett tydligt fokus på välbefinnande och trivsamma miljöer är det ingen tvekan om. Skolan är nämligen Stockholms första att bli Svanenmärkt.
Svanen är en certifiering som hanteras av Miljömärkning Sverige. En Svanenmärkt byggnad är granskad utifrån ett helhetsperspektiv: låg energianvändning, kontrollerad byggprocess, god ventilation och dagsljusinsläpp samt tuffa krav på byggmaterial. Miljömärkta byggmaterial tillhör de minst miljöbelastande på marknaden och klarar strikta krav på miljö- och hälsoskadliga ämnen.

”Vi är stolta över att vår skola blivit Svanenmärkt, det är ett kvitto på vårt långsiktiga arbete med hållbara miljöer i våra fastigheter. För oss är det viktigt att eleverna får vistas i byggnader som är sunda och miljövänliga”, säger Anna Sundbaum, miljöspecialist på Hemsö.

Livscykelanalys visar minskad klimatpåverkan
Under byggprocessen gjordes också en Livscykelanalys baserad på projektets BIM-modell. Drygt 134 ton material bestod av förnyelsebart material med biogen kolinlagring, vilket bidrar med en minskad klimatpåverkan med 245 ton CO2.

Fasader och fönster i aluminium
Till skolan har Abax levererat SAPAS fasader och fönster i aluminium. SAPA fasad 4150 tillverkas idag av Hydro CIRCAL, som är en aluminiumlegering tillverkad av återvunnet aluminium från uttjänta byggprodukter. 2022 kommer även fönster att ha denna aluminiumlegering som standard. SAPA som ägs av Hydro, har ett tydligt miljöfokus när det kommer till cirkulärt tänk genom hela byggprocessen.

”Vi som en av de större aktörerna på marknaden, har ett ansvar att ständigt förbättra oss och se till att de produkter vi utvecklar och levererar bidrar till en lägre klimatpåverkan”, säger Mattias Jansson, Försäljningschef på SAPA.


Arkitekt: SWECO
Fastighetsägare: Hemsö Fastighets AB
SAPA-Kund: Abax
SAPA-Produkter: Fasad SAPA 4150, Fönster SAPA 1086

Photograpgy: Erik Wik

Läs mer om våra skolor här