En cirkulär framtid – Ett ansvar för byggindustrin

2021-02-09

En cirkulär framtid – Ett ansvar för byggindustrin

Att vara en del av en cirkulär ekonomi handlar om att gå från ord till handling. Att ha ett klimatengagemang där man redan i planeringsfasen för en byggnad tar in miljömålen som en riktlinje att följa genom hela projektet. Vi vet att klimatet påverkar oss. Vi – du och jag – vi är alla en del av jordens kretslopp. Och vi vet samtidigt att framtiden inte väntar. Koldioxidutsläppen är ett ansvar vi alla måste ta, i synnerhet ett ansvar som varje part i byggindustrin måste beakta. Genom att göra medvetna val för byggbranschen som genererar ett lågt koldioxidavtryck kan vi skapa en framtid där vi inte bara förbrukar material, utan där vi också återanvänder det vi en gång byggt.

Läs mer och se vår video här