Upplev hållbara glasfasader på Nordic Architectural Fair i Göteborg

2019-10-07

Upplev hållbara glasfasader på Nordic Architectural Fair i Göteborg

Hållbarhet har gått från att vara en trend till att bli en slags gyllene regel för livet på jorden. Det betyder att vi måste leva på ett sätt som ger oss det vi behöver utan att skada andra människor eller naturen. I dag står byggbranschen för en stor del av världens utsläpp, liksom energi- och resursanvändning. Det säger sig självt att de åtgärder som vidtagits här har stor inverkan på miljön. Därför finns det ett antal standarder som ger en grund för att bedöma byggnadens hållbarhet baserat på livscykelbedömning.

För att bedöma en byggnads kolavtryck beaktas livscykelbedömningar, som tar hänsyn till byggnadens hela värdekedja, från råmaterialutvinning till konstruktion, samt drift, underhåll, rivning, återvinning och avfallshantering efter dess slutanvändning. För att dokumentera miljöprofilen för byggprodukter som ingår i en byggnad används miljöproduktdeklaration / EPD. Detta gäller också Sapas glasfasader. Dessa har också tilldelats flera produktdeklarationer som både svanmärkning och ekoprodukt och ingår i olika Breeam-, LEED- och DNGB-byggnader i hela Europa. Läs mer här

På Nordic Architectural Fair vill vi visa er våra fönster-, dörr- och fasadlösningar som hjälper till att göra byggnaderna mer energieffektiva och mer hållbara. På mässan lanserar vi Sapas nästa satsning på hållbara glasfasader och vill ge besökarna en inblick i vilka möjligheter du har att projicera en 100 kvadratmeter stor fasad Sapa 4150 som sparar jorden så mycket CO2 som 20 granträd producerar på 20 år.

Besök vår monter B05: 28 och ta reda på mer om framtidens glasfasader.