Brandskydd

EI 30 / EI2 30

Dörr 2086/ Glasparti 3086 (EI 30/ EI2 30)

HÖGISOLERAD BRANDSKYDDANDE DÖRR OCH GLASPARTI. RÖKGASTÄTHET SA/ S200

Beskrivning

Dörrarna och brandpartierna kan utföras med glas, fyllning, kombination av glas och fyllning, med eller utan spröjs. Dörrarna kan utföras med dörrbladsprofiler för modulprofillås eller smalprofillås och kan utrustas med dörrstängare, automatisk dörröppnare, elslutbleck, fallås, panikbeslag och klämskydd. Dörrarna kan även utföras i ”Plus” utförande för ännu bättre väderprestanda.

Glaspartier kan göras i höjd upp till H=4620 mm och obegränsad längd. Glaspartierna kan även utföras utan vertikala spröjsprofiler med fogade glas SGG Contraflam Structure 30, som också är godkända för hörn.

Dörrar/ dörrpartier utan rökgastäthet.
Observera måttbegränsningarna beroende på utförande.

Enkeldörr: Max rekommenderad dörrbladsstorlek B=1350* och H=2928 mm (*för bredd upp till 1694 mm, kontakta Arkitektsupport för rådgivning).

Enkeldörr Plus (Lufttäthet klass 2 och Regntäthet klass 4A): Max dörrbladsstorlek B=1350 och H=2500 mm.

Pardörr: Max rekommenderad total dörrbladsstorlek B=2705** och H=2928 mm (**för bredd upp till 2952 mm, kontakta Arkitektsupport för rådgivning). Max dörrbladsbredd aktivt eller passivt dörrblad: B=1350 mm. Min dörrbladsbredd: 298 mm.

Pardörr Plus (Lufttäthet klass 2 och Regntäthet klass 4A): Max total dörrbladsstorlek B=2683 och H=2500 mm. Max dörrbladsbredd aktivt eller passivt dörrblad: B=1350 mm. Min dörrbladsbredd: 298 mm.

Dörrpartier med enkeldörr eller pardörr kan göras obegränsad i bredd och i höjd upp till H=4620 mm med dörrblads dimensioner enligt ovan.

Dörrar/ dörrpartier med rökgastäthet Sa/S200.
Observera måttbegränsningarna beroende på utförande.

Enkeldörr: Max dörrbladsstorlek B=1350 och H (Sa)=2928 mm/ H (S200)=2250 mm.

Pardörr: Max dörrbladsstorlek total B=2365 och H (Sa)=2928 mm/ H (S200)=2250 mm. Max dörrbladsbredd aktivt/passivt dörrblad: B=1331/1029 mm. Min dörrbladsbredd: B=298 mm

Dörrparti med enkeldörr: Partidimension upp till B=2694 och H=3140 mm med enkeldörrs dimensioner enligt ovan.

Dörrparti med pardörr: Partidimension upp till B=3491 och H=3140 mm med pardörrs dimensioner enligt ovan.

Trösklar. Dörrarna kan monteras med eller utan tröskel i flera olika utföranden. Se Tröskelalternativ.

Ljudreduktion. Vid krav på ljudreduktion (upp till ca Rw 42 dB) skall tröskel med anslagstätning användas.

Glas och fyllningar. Brandkonstruktionerna skall alltid utföras med i byggsystemet godkända brandglas eller fyllningar. Brandglasen kan kombineras med inbrotts- och ljudklassade glas. Även med 2- eller 3-glas för låga U-värde. Max glastjocklek 49 mm.

Klämskydd. Dörrarna kan utrustas med Athmer Fingerschutz klämskydd på gångjärnssida och motsatt gångjärnssida. Det är ett mekaniskt klämskydd som monteras i dörrens bakkant med ett kraftigt tyg som rullas ut/in i en aluminium-profil under konstant fjäderspänning.

Övrigt. Beakta att max måtten är villkorade av totalvikt, arean, öppningsfrekvens, m.m. Kontakta Arkitektsupport för mer information.

Denna produkt är tillverkad av Hydro CIRCAL® återvunnet aluminium. Läs mer här

Broschyrer
SAPA 2086 EI 2 30_DataSheet_SE.pdf

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Fri öppning

Dörrar och entréer bör utformas med tillräckligt utrymme (fri öppning) för persontrafik och rullstolsbundna. Beakta gällande normer och krav.

Anslagsgående dörr

 


A = Fri öppning
B = Karmyttermått
C = Väggöppning

D med universalgångjärn = 151 mm
D med bladgångjärn = 145 mm alt 148 mm med utbytbart anslag

(obs! bladgångjärn ej godkänd vid rökgastäthet Sa eller S200)
E = 67 mm alt. 70 mm med utbytbart anslag

Skydd mot klämskador

För att minska risken för personskador genom klämning i dörrens bakkant har vi en godkänd lösning med s.k. klämfri bakkant. Athmer Fingerschutz är godkänt att montera på Sapa Dörr 2086 EI 30.

 

Mer information om Athmer Fingerschutz på Sapa Dörr 2086 EI 30 finns här.

Fyllningar

Interiört
1,5 mm aluminiumplåt
2x13 mm standardgips
1,5 mm aluminiumplåt

Exteriört
1,5 mm aluminiumplåt
9,5 mm Glasroc H Storm
25 mm stenullsboard
9,5 mm Glasroc H Storm
1,5 mm aluminiumplåt

ELEVATIONER OCH DETALJER

A2086-1021 21222324
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1022 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1023 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1024 1221222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1026 1101021222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1027 1221222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1028 1101021222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1025 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1029 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1030 1221222324366
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1031 122122243667
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Teknisk fakta

Tröskelalternativ

Dörröppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör vara så låg som möjligt för att underlätta passage. Beakta gällande normer och krav.

Flera val av trösklar finns tillgängliga. Här hittar du översikter:

Branddörr 2086 EI30 - Profilsammanställning med artikelnummer
Branddörr 2086 EI30 - Trösklar med anslagstätning
Branddörr 2086 EI30 - Trösklar med borsttätning
Branddörr 2086 EI30 Sa/S200 - Tröskelalternativ
Branddörr 2086 EI30 SX Plus - Tröskelalternativ


Ljudreduktion. Vid krav på ljudreduktion (upp till ca Rw 42 dB) skall tröskel med dubbla anslagstätningar av typ SX Plus användas.