Aluminium som byggsystem

Varför välja aluminium?
ALUMINIUM, NATURLIGT HÅLLBAR

Varför välja aluminium?

/ UNIKA EGENSKAPER

Aluminiums flexibilitet, lätthet och styrka gör det till det perfekta materialet för i stort sett alla designutmaningar. Aluminium har också andra eftertraktade egenskaper:

Hälsosamt: Det avger inte damm eller andra partiklar. Vid kontakt ger materielet heller inga toxiska problem.

Icke brandfarligt: ​​När det når sin smältpunkt vid brand (cirka 650°C) avger det inga brandfarliga gaser eller ångor.

Lätt att underhålla: På grund av dess hållbarhet och motståndskraft via ytbehandlingar är det tillräckligt med regelbunden rengöring med ett neutralt rengöringsmedel följt av sköljning med vatten.

DES PROPRIÉTÉS UNIQUES

/ EKOLOGISKT MATERIAL

Aluminium är känt som ett miljövänligt material genom att det är helt återvinningsbart. Trots återvinning så förlorar materialet aldrig kvalité eller styrka. Dessutom kräver återvinning av aluminium endast 5% av den energi som går åt att framställa primäraluminium.