Vårt åtagande

Bygger en hållbar framtid
VÅRT ÅTAGANDE

Bygger en hållbar framtid

Hållbar utveckling är idag den största utmaningen för byggindustrin. Att bygga med grön vision innebär att fokusera på en framtida stadsutveckling där en cirkulär ekonomi står i centrum. Vi vet att våra resurser är begränsade, därför är det viktigt att samhället i allmänhet, och byggbranschen i synnerhet, praktiskt planerar och arbetar för att återanvända det material som redan idag finns ute i städerna.

För oss är det viktigt med en hållbar vision där återanvändning står i fokus för att minska de globala utsläppen och därmed värna om vår nästa generation. SAPA, tillsammans med sin ägare Hydro, har ett stort engagemang för att arbeta för en grönare framtid där vi tar tillvara på de resurser vi har. Hydro, som är en global leverantör av aluminium, har som mål att uppnå en CO2-neutral produktion fram till 2020 när det gäller materialens livscykel.

LÄS MER >

TECHNAL, PORTEUR DES VALEURS HYDRO

ECO-CONCEPTION DE NOS PRODUITSGenom ett driv för innovation är SAPA idag ledande i Skandinavien inom byggsystem i aluminium.

Med en strävan mot kontinuerlig utveckling av produkter och design satsar SAPA extra på R&D för att erbjuda ultimata lösningar för fasader, fönster och dörrar.

All utveckling har som fokus att minska koldioxidavtrycket i byggnader och därmed också i samhället. Detta inkluderar en ständig förbättring av våra produkters termiska prestanda.