Tjänster

SAPA strävar efter att erbjuda tjänster och verktyg som är utformade för att underlätta yrkesarbetarnas jobb och förbättra deras lönsamhet. SAPA strävar alltid efter att bättre stödja sina partners och erbjuder ett komplett utbud av mjukvarulösningar samt utbildning anpassad till individuella behov.

MJUKVARA

SAPA erbjuder programvaror för en enkel och smidig hantering av alla steg i ett byggprojekt. Från beredningar, design och försäljningsstöd  till leveranser och tillverkningsassistans.

TECHDESIGN

TechDesign by Sapa hjälper dig att:

  • Kalkulera och bereda i full 3D
  • Beräkna U-värdet för hela produktsortimentet
  • Få statiska beräkningar för att välja aluminiumprofiler enligt Eurocode-standarderna
  • Dokumentera miljöpåverkan genom EPD-rapporter.
  • Integrera CAD i ett och samma program

FÖRDELAR

Stor variation av möjligheter för olika tekniska lösningar
Inmatningsmodulen möjliggör en mängd olika tekniska funktioner. Ex: Fassetterade konstruktioner matas in i 2D och representeras i 3D på skärmen och i redigeringarna. Olika element kan öppnas parallellt för snabbare navigering mellan objekt. Allt kan skötas från ett och samma program, vilket underlättar arbetsprocessen.

Snabb beräkning av termisk prestanda
Visa och kontrollera t ex U-värden för ditt projekt.

Statisk beräkning
Få statiska beräkningar för att välja aluminiumprofiler enligt Eurocode-standarderna. Enkelt att tydligt att utläsa storleken på varje profil eller för de kombinerade profilerna.

CE-märkning
CE-märkningsintyg för utskrift som ska fästas på fakturan, samt etiketter som är avsedda att fästas på fönstren eller altandörrarna som lämnar verkstäderna.