Kaikki tämä sinun tarvitsee tietää paloluokkien El 30 ja El 60 palonkestävyysvaatimuksista

11.9.2020

Kaikki tämä sinun tarvitsee tietää paloluokkien El 30 ja El 60 palonkestävyysvaatimuksista

Det finns ett antal tekniska krav för byggnader, och där brandsäkerhet spelar en viktig roll. Ett uttryck som ofta används i samband med brandsäkerhet är brandmotstånd. Vad betyder dessa begrepp och vad gör att olika produkter uppfyller dessa krav?

Brandmotstånd är ett självförklarande begrepp och anger hur motståndskraftig en produkt är mot eld. Detta innebär att produkter med brandmotstånd inte är avsedda att stoppa en brand, utan att försena branden så att alla personer hinner utrymma byggnaden.

Brandmotstånd i fasta delar

Fönster och dörrar i en brandvägg måste i utgångsläget uppfylla samma krav som väggen.

Brandmotståndet karaktäriseras av följande kriterier med motsvarande bokstavskoder:

R: Bärförmåga

E: Integritet/täthet

I: Isolering

M: Mekanisk motståndsförmåga

W: Strålning

Sa/S200: Röktäthet

C: Självstängning

Därefter följs bokstavskoden av en tidsindikeringen som indikerar hur många minuter konstruktionen är flamstoppande, till exempel 15, 30 eller 60.

Krav på integritet och isolering

R och M används vanligtvis inte på dörrar och fasta glaspartier. Klass R är ett krav på att konstruktionen har en bärande kapacitet efter ett visst antal minuter och används ofta på bärande balkar och pelare. Mekanisk motståndsförmåga innebär att en produkt ska tåla en stöt från ett annat byggnadselement som kollapsar på grund av brand.

Fasader, dörrar och fasta karmar har krav på integritet (E) och isolering (I). Kravet på integritet betyder att produkten måste vara så tät att elden inte tränger igenom den. Kravet på isolering innebär att branden inte ska kunna tränga igenom till baksidan genom värmeöverföring. Detta är särskilt viktigt vid utrymning, eftersom det till exempel bör vara möjligt att gå på andra sidan av en brinnande dörr. I vissa fall ställs det krav på begränsning av värmestrålning (W) i stället för isolering. Det är ett krav som ligger mellan E och EI vad gäller intensitet.

Dörrar kan också vara röktäta i kombination med integritet och isolering. Det finns två olika röktäthetsklasser som gäller för dörrar. Dessa är röktäthet vid rumstemperatur Sa, samt röktäthet vid 200 grader S200. Sa är den vanligaste klassen i Norge.

Dörrar kan också ha krav på självstängning C, det vill säga dörren stängs automatiskt efter att någon har öppnat den, eller att den stängs i händelse av brand. I vissa fall ställs också krav på antalet öppnings-/stängningscykler, vilket anges med en siffra 1–5 efter C, där 5 är den strängaste klassen.

En dörr med klass EI30 Sa C betyder att dörren ska hålla tillbaka lågor och värme under 30 minuter, och att den ska vara röktät och självstängande.

Branddörrar är sammansatta produkter

En branddörr är en sammansatt produkt. En aluminium- och glasdörr består av olika artiklar, glas och profiler för att uppfylla olika brandkrav. En branddörr i klass E30, brandavskiljande under 30 min, består av profiler, glas och tillbehör som skiljer sig från en branddörr i klass EI60, brand- och värmebeständig i 60 min. Fördelen med Sapas dörrar i glas och aluminium är att utseendet på dessa dörrar är mycket lika, även om innehållet och motståndsklasserna är olika.

Det som kan verka förvirrande är att glaset ensamt har samma motståndsklass som dörrpartier, men det är inte givet att ett glas i klass E30 kommer att räcka för att uppnå klass E30 i den dörrdel där glaset är monterat. Därför är det mycket viktigt att endast glas som testats och godkänts monterat i den speciella konstruktionen används.

Brandgodkända produkter som tar tillvara god design

Under många år har vi på Sapa arbetat målmedvetet och professionellt med utvecklingen av brandbeständiga produkter. För att våra produkter ska vara motståndskraftiga mot brand enligt kraven, fyller vi håligheterna i produkterna med stenull eller kylande material.

Vi fokuserar på produkter som alltid är certifierade enligt de aktuella kraven, och som inte kompromissar med god design. Vi tror att du kommer att bli förvånad över vårt omfattande sortiment. Se vårt sortiment av brandbeständiga produkter här.