Ikkunat/Ikkunaovet

SAPA 1086

Ikkunat Kompakti-ikkuna

Eristetty sisäänaukeava kompakti-ikkuna

Ominaisuudet

Eristetty kompakti-ikkunamme profiili on 86 mm syvyinen ja eristeenä käytetään 42 mm lasikuituvahvisteista polyamidilistaa. Keskitiivisteen ja eristeen rakenne optimoi profiilin eristysomaisuuksia. Ikkunapuitteet, karmit ja väliprofiilit saa eri leveyksillä. Ikkuna on helppo liittää julkisivujärjestelmäämme 4150 ja 3086.

Esitteet
SAPA 1086 FI

Tuotteen edut

SOVELLUSTEN MONIPUOLISUUS

  • Rakenteet. 1-ruutuisena, kohtaavana ja yhdistelmänä avattava/kiinteä.
  • Saranointi. Sivu- ala-, ylä- tai ala-sivusaranoituna.

Lisätietoa

Helatoiminnot

Helatoiminto

Alasaranoitu sisäänavautuva ikkuna


Suljettu


Tuuletusasennossa, alasaranoitu


Auki sivusaranoitu  

Sulkuhelat Siegenia ALU 5200-TBT
Painike 16126
Painike 16131 Lukittava

Sivusaranoitu sisäänavautuva ikkuna


Suljettu  


Auki sivusaranoitu   

Sulkuhelat Siegenia ALU 5200-D
Painike 16126
Painike 16131 Lukittava

Alasaranoitu sisäänaukeava


Suljettu   


Auki, alasaranoitu

Ikkunahela Siegenia ALU 5200-K alt. ALU 5200-K/ 2V
Painike 16126
Painike 16131 lukittava

Yläsaranoitu sisäänaukeava


Suljettu    


Auki, yläsaranoitu   

Ikkunahela Siegenia ALU 5200-KL
Painike 16126
Painike 16131 lukittava


Painikeet


Alumiinipainike

Sapa 16126


Alumiinipainike lukittava

Sapa 16131

Ikkunan sijoitus seinässä

Edellytys että rakenne täyttää vaatimukset hyvälle energiataloudelle ja käyttömukavuudelle on liukuoven sijoittaminen seinän lämpimään osaan. Tämä tarkoittaa liukuoven sijoittamista niin syvälle seinärakenteeseen kuin mahdollista, joka antaa monia etuja.

Luodaan mahdollisuudet tukevalle kiinnitykselle ja toimivalle saumalle. Korkeampi pintalämpötila vähentää kondenssiriskiä. Sauma karmiprofiilin ja seinän välillä tehdään kaksivaiheisena. Tämä tarkoittaa ulkoista sadesuojaa takanaolevalla tuuletuskanavalla, tiivistäminen eristevillalla ja sisäpuolinen saumamassa höyrynsulkuna.

Kiinnityksiä, katso Leikkauksia ja detaljeja valikosta oikealla.

Lasi

Suojaamattomat lasipinnat joihin henkilöillä on pääsy tulee suunnitella niin että henkilövahinkojen riski rajoitetaan. Kyseiset lasit mitoitetaan kestämään henkilön dynaamista vaikutusta. Huomioi vallitsevat normit ja vaatimukset.


Lasipaksuus 22-49 mm


Kuvassa eitetään lasitukseen liittyvät toiminnalliset mitat. Tiivistenauhat valmistetaan EPDM-kumista ja niitä on useita eri mallisia.

Kuvat ja leikkaukset

A1086-1032 717274
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1033 12371727374
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1034 71727475
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Sovellukset

U-värden fönster

Formel för beräkning av fönstrets totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufönster = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

På länkarna nedan presenteras tabeller med fönstrets totala U-värde för olika glas och distanslister. Beräkningarna baseras på gällande normer och krav.

U-fönster med 3-glas och distanslist typ varm kant

 

Kiinnitysperiaatteita

Kiinnitysperiaatteita

Ikkunarakenne kiinnitetään tukevaan ja sovitettuun rakennusrunkoon. Kiinnitystapa määräytyy seinämateriaalin mukaan. Kiinnityspisteiden määrä ja sijoitus rippuu rakenteen koosta.

Esimerkkejä:
         
Karmikiinnitys
kääntöankkurilla

Karmikiinnitys
säädettävällä karmihylsyllä

Karmikiinnitys
pultilla ja hitsauslevyllä