En bærekraftig tilnærming handler om å være proaktiv for å redusere miljøpåvirkningen

21.04.2021

En bærekraftig tilnærming handler om å være proaktiv for å redusere miljøpåvirkningen

Målet for Hydro er å redusere klimagassutslippene med 30% innen 2030 gjennom grønnere innkjøp og grønnere produksjon. Målet er også å hjelpe kundene med å redusere sine utslipp gjennom grønnere produkter.

I dag er etterspørselen etter aluminium raskest voksende blant metaller i verden. Hovedårsakene er lav vekt og høy styrke, samt de bærekraftige fordelene. Aluminium kan resirkuleres igjen og igjen, uten tap av kvalitet. Dette gjør metallet til et godt valg som byggemateriale for nullenergibygg.

Innovasjon og teknologiutvikling er nøkkelen til CO2-frie byggeprosesser, og vi må alltid aktivt jobbe for bærekraft når vi utvikler og produserer nye produkter. Det er ikke lenger tilstrekkelig å bare bygge energieffektivt. Vi må aktivt jobbe for å minimere utslippene fra byggematerialene vi bruker, inkludert de som dannes når bygninger rives.
Som svar på forbrukernes etterspørsel etter klimasmarte produkter har Hydro utviklet to aluminiumprodukter. Hydro CIRCAL som består av minst 75% resirkulerte materialer og

Hydro REDUXA, produsert med vannkraft. Hydro opplever også en økende etterspørsel etter CIRCAL og REDUXA til bruk i BREEAM-sertifiserte byggeprosjekter, grunnet produktenes lave karbonutslipp.

"Vi må utfordre grensene og være i front når det gjelder miljøvennlige og energieffektive bygninger, og takket være aluminiumlegeringen Hydro CIRCAL kan vi tilby byggsystemer i aluminium med et av de laveste CO2-avtrykkene i verden," sier Johan Strand, salgsdirektør for SAPA i Hydro Building Systems.

Les mer om Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA her.