Spektakulært depot for Sør-Sveriges moderne trikker

07.05.2021

Spektakulært depot for Sør-Sveriges moderne trikker

Byutvikling er viktig for å skapa jobber og boliger, og er i mange aspekter avgjørende for å forenkle livet i et samfunn. Lund satser stort på byutvikling, og visjonen er at byen skal vokse med 50 000 innbyggere de neste tiårene.  

Trikk er det nye i Skåne, og i Lund er det en helt ny måte å reise på. Byen bygger et siste stopp på den splitter nye trikkelinjen som går mellom Lund sentralstasjon og forskningsanlegget ESS*. Langs trikkelinjen vil byen utvikles, og kommunene vil komme nærmere hverandre. De vil fortsette å vokse og fornyes.

Trikkelinjen er en 5,5 km lang kjerne i progressive Skåne, og to av de ni stoppestedene er de største knutepunktene i kollektivtrafikken. På det siste stoppestedet er det bygget et moderne depot bestående av et 4 000 m² stort bygg med plass til daglig vedlikehold av trikkene, rengjøring, samt verksted og kontor for trafikkstyring. Bygningen er blant annet kledd med fasader fra SAPA.

”Dette er en fantastisk konstruksjon, og vi i SAPA er stolte over å være en del av puslespillet i prosjektet der man sikter fremover og investerer i et moderne depot for offentlig transport”, sier Mattias Jansson, salgssjef i SAPA Sverige.

Det spektakulære trikkedepotet tegnet av arkitektkontoret Tengbom vil være basen for Lunds syv trikker, som alle er har fått navn basert på forbindelsen til byen - Sfnixen, Lindeman, Blåtand, Brandklipparen, Inferno, Saxo Grammaticus og Åsa-Hanna. Alle disse navnene forteller hver sin unike historie om Lund.

”Den store utfordringen i prosjektet har handlet om løse innfestninger og å dimensjonere profiler. Det er moro at depotet er et landemerke som får stor oppmerksomhet og som ligger rett i nærheten av to andre store landemerker i Lund - MAX IV-laboratoriet og ESS*. Det unike med dette prosjektet er at det er et stort buet parti med store glass”, sier Jonny Englund, prosjektleder ved Alab Aluman AB.

*ESS – European Spallation Source

Arkitekt: Tengbom
Byggherre: Region Skåne / Lunds Kommun
Entreprenør: NCC Building Sweden
Produsent: Alab Aluman AB
SAPA-produkter: SAPA 4150 Fasade, Sapa 2086 Dører og SAPA 1086 Vinduer