Brann

EI 30

Sapa Dør 2086 / Glassparti 3086 (EI 30)

Høyisolert branndør og glassparti

Beskrivelse

Isolert med 42 mm glasfiberarmerte polyamidlister og optimalisert med isolerstaver Sapa Thermo N9. Brannkonstruksjonene skal utføres med godkjente brannglass eller fyllinger.

Brannglassene kan kombineres med inbrudds- og lydklassifiserte glass, også med 2- eller 3-lags glass for lav U-verdi. Maks glasstykkelse 49 mm.

Dører
Kan utføres med dørbladprofiler for modul- resp. smalprofillås og maks dørbladstørrelse 1350 x 2928 mm. Ved pardør er maks bredde utvendig dørblad 2683 mm. Finnes med klemfri bakkant.

Dørene kan klassifiseres for røykgasstetthet i klasse Sa, S200 (tidligere Sm).

Terskler finnes i ulike utførelser, men dørene kan også monteres med børstetetting uten terskel.

Glasspartier
Kan utføres uten begrensninger i lengde og med maks høyde 4620 mm.

Brosjyrer
Fire_NO_181210_ProdBrochure2021.pdf
SAPA 2086 EI 2 30_Sa S200_DataSheet_NO.pdf

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Fri åpning

Dører og inngangspartier bør utformes med tilstrekkelig plass (fri åpning) til persontrafikk og rullestolbrukere. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dør med anslag

 

A = Fri åpning
B = Yttermål karm
C = Veggåpning

D med universalhengsle = 151 mm
D med bladhengsle = 145 or 148 mm med utskiftbart anslag
E = 67 mm alt.70 mm med utskiftbart anslag

Beskyttelse mot klemskader

For å redusere risikoen for klemskader i dørens bakkant har vi en løsning med såkalt klemfri bakkant. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Athmer Fingerschutz er godkjent montert på Sapa Dør 2086 EI 30.

Fyllinger

Innvendig
1,5 mm aluminiumplate
2x13 mm standardgips
1,5 mm aluminiumplate

Utvendig
1,5 mm aluminiumplate
9,5 mm Glasroc H Storm
25 mm steinullsboard
9,5 mm Glasroc H Storm
1,5 mm aluminiumplate

OPPRISS OG DETALJER

A2086-1021 21222324
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1022 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1023 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1024 1221222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1026 1101021222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1027 1221222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1028 1101021222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1025 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1029 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1030 1221222324366
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1031 122122243667
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details