Brann

EI 30

Sapa Glassparti 3086 Butt joint glass solutions (EI 30)

Beskrivelse

Sapa Glassparti 3086 med Butt joint glass solutions er et helglass-system for brannpartier. De vertikale skjøtene mellom glassene er utført uten vertikale profiler etter glassleverandørens anvisninger. Konstruksjonen er kun egnet til innendørs bruk og med maks høyde 3600 mm. Maks bredde uten delingsprofil er 6600 mm. Kan kombineres med Sapa Dør 2086 alt. Sapa Dør 2086 i tilsvarende brannklasse.

Sapa Glassparti 3086 med Butt joint glass solutions er kun godkjent for innfesting i tung bygningskropp.

Brosjyrer
Fire_NO_181210_ProdBrochure2021.pdf

Mer informasjon

OPPRISS OG DETALJER

A2086-1032 110112355
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1033 1221355
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1034 1221355
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details